Simple Type tekst:dtWID

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Informatie

Zie de documentatie over de eisen aan de samenstelling van de eId en wId.

Informatiemodel
Diagram

Type restriction of xs:token
Facetten
patroon ((body|formula_1|formula_2|longTitle|toc|acc|artrecital|genrecital|recital)(_inst[0-9]+)?)|((mnre[0-9]{4}|mn[0-9]{3}|gm[0-9]{4}|ws[0-9]{4}|pv[0-9]{2})_[A-Za-z0-9\-]{1,32}(__(formula_1|formula_2|toc|longTitle|acc|artrecital|genrecital|recital|([a-z]+_(o_[0-9]+|[A-Za-z0-9\-.]*[A-Za-z0-9\-])))(_inst[0-9]+)?)+)
Gebruikt door
Attributes tekst:agAKN/@wId, tekst:agVerplaatsing/@context, tekst:agWat/@wat, tekst:agWijzigLocatie/@context