Simple Type tekst:dtNulOfEen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Informatiemodel
Diagram

Type restriction of xs:string
Facetten
enumeration 0
enumeration 1
Gebruikt door
Attributes tekst:agColspec/@colsep, tekst:agColspec/@rowsep, tekst:agIllustratie/@kleur, tekst:agInlineTekstAfbeelding/@kleur, tekst:agTable/@colsep, tekst:agTable/@pgwide, tekst:agTable/@rowsep, tekst:agTableEntry/@colsep, tekst:agTableEntry/@rotate, tekst:agTableEntry/@rowsep, tekst:agTableGroup/@colsep, tekst:agTableGroup/@rowsep