Element tekst:tgroup

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:tgroup> bevat een groepering van rijen in een tabel. Elke groep (<tekst:tgroup>) identificeert een nieuw zelfstandig gedeelte binnen een tabel.

Informatie

De <tekst:colspec> elementen en het @tekst:colname attribuut in elk <tekst:tgroup> is niet afhankelijk van een andere <tekst:tgroup>. De <tekst:colspec>'s van een <tekst:tgroup> zijn van toepassing op de <tekst:body> van de tabel. De <tekst:colspec>'s voor een groep moeten in de volgorde van links naar rechts staan. Expliciete @colnum's in de <tekst:colspec>'s van een <tekst:tgroup> moeten uniek zijn, in oplopende volgorde van links naar rechts, in het bereik van 1 tot het aantal opgegeven <tekst:colspec> elementen, dat niet groter mag zijn dan de waarde van het @cols-kenmerk van <tekst:tgroup>.

Soort tekstelement

Documentatie en voorbeelden

Zie ook de documentatie over tabellen voor voorbeelden en nadere toelichting.

Beperkingen

  • Alhoewel het toegestaan is om meerdere <tekst:tgroup>'s binnen een <tekst:table> te definiëren is het gangbaar dat een tabel slechts één <tekst:tgroup> heeft.
  • Alle groepen binnen een tabel moeten dezelfde breedte hebben, zodat deze binnen de tabel uniform kunnen worden weergegeven. Een <tekst:thead> en <tekst:body> hebben dan ook dezelfde breedte.
  • Het wordt afgeraden om een tabel van slechts één kolom en één rij te maken; dergelijke "ééncellige tabellen" worden vaak gebruikt om een kader te maken. Kaders worden ingevoegd middels tekst:Kadertekst.
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableGroupAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:colspecElement tekst:theadElement tekst:tbody
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:colspec, Element tekst:tbody, Element tekst:thead
Attributen
QName Type Use
align Simple Type tekst:wlTableAlignHorizontal required
char optional
charoff xs:positiveInteger optional
cols xs:positiveInteger required
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0037

Het aantal colspec's MOET gelijk zijn aan het opgegeven aantal kolommen