Element tekst:tbody

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:body> bevat de volledige inhoud voor een tabel, binnen een <tekst:tgroup>, eventueel voorafgegaan door een <tekst:thead>.

Informatie
Soort tekstelement

Documentatie en voorbeelden

Zie ook de documentatie over tabellen voor voorbeelden en nadere toelichting.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableBodyAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:row
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:row
Attributen
QName Type Use
valign Simple Type tekst:wlTableAlignVertical required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0038

Het totale aantal cellen MOET overeenkomen met het aantal mogelijke cellen