Element tekst:strong

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:strong> geeft aan dat een tekstfragment binnen een alinea met extra nadruk moet worden weergegeven.

Informatie
Soort tekstelement
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:b
Diagram
Element tekst:bElement tekst:uElement tekst:iElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekstElement tekst:ExtRefElement tekst:IntRefElement tekst:IntIoRefElement tekst:ExtIoRefElement tekst:ContactElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeelding
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:ExtIoRef, Element tekst:ExtRef, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntIoRef, Element tekst:IntRef, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Beperkingen
STOP0111

Het nadruk-element strong MAG NIET recursief gebruikt worden.