Element tekst:row

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:row> bevat een rij in een tabel.

Informatie

De waarden voor de te gebruiken attributen zijn afkomstig van de omringende elementen <tekst:thead>, <tekst:tbody> of <tekst:tgroup> voor de attributen met dezelfde naam. Echter, indien voor een <tekst:row>-element afwijkende waarden gelden dan kunnen deze voor een rij worden aangepast.

Soort tekstelement

Beperkingen

Het aantal kolommen dat wordt gebruikt door de cellen (<tekst:entry>) in een rij inclusief hun overspanningen binnen een rij (door middel van de @namest- en @nameend-attributen), of door overspanning binnen een kolom (door het attribuut @morerows) mag het aantal bepaald in het @cols-attribuut voor deze <tekst:tgroup> niet overschrijden.

Het is niet mogelijk om een implementatie of bewerking van een tabel met conflicterende specificaties te produceren.

Documentatie en voorbeelden

Zie ook de documentatie over tabellen voor voorbeelden en nadere toelichting.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableRowAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieElement tekst:entry
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:entry
Attributen
QName Type Use
rowsep xs:NMTOKEN optional
valign Simple Type tekst:wlTableAlignVertical optional
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'