Element tekst:colspec

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:colspec> bevat de specificaties voor het weergeven van een kolom binnen een tabel.

Informatie

Elke enkele kolom binnen het element <tekst:tgroup> moet een corresponderende <tekst:colspec>, in de volgorde van links naar rechts.

Optioneel identificeert de <colspec> de kolom door middel van @colname. De @colname fungeert als een identifier als er naar wordt verwezen door een cel (<entry>). Het gebruik van een @colname is verplicht wanneer in de tabel sprake is van horizontale overspanning.

De <colspec> kan de kolommen op volgorde plaatsen middels een kolomnummer, @colnum, expliciet in volgorde beginnend bij 1.

Alle verwijzingen van elementen binnen het element <tekst:thead> naar: @colname, @namest of @nameend verwijzen naar de @colname zoals gespecificeerd in de set @colspec's. De @colspec's van een <tekst:tgroup> zijn van toepassing op zowel de rijen en cellen binnen de elementen <tekst:thead> en <tekst:tbody>.

Het aantal kolommen wordt bepaald door het aantal dat wordt opgegeven in het attribuut @cols op het <tekst:tgroup>-element, niet door het aantal gedefinieerde <tekst:colspec>-elementen.

Het wordt aanbevolen dat een XML-bewerkingsimplementatie de conformiteit van de tabel verifieert. Als het aantal opgegeven in het attribuut @cols groter of kleiner is dan het aantal <tekst:colspec>-elementen is dit een cruciale fout.

Aanbeveling is om ook de optionele attributen van <colspec> op te nemen in de tabel.

Soort tekstelement

Beperkingen

Het is niet mogelijk om een implementatie of bewerking van een tabel met conflicterende specificaties te produceren.

Documentatie en voorbeelden

Zie ook de documentatie over tabellen voor voorbeelden en nadere toelichting.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agColspecAttribuutgroep: tekst:agWijzigactie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
align Simple Type tekst:wlTableAlignHorizontal optional
char optional
charoff xs:positiveInteger optional
colname xs:NMTOKEN optional
colnum xs:positiveInteger optional
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
colwidth Simple Type tekst:dtColWidth optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional