Element tekst:WijzigLid

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:WijzigLid> bevat de tekstuele omschrijving van de wijzigingen op de regeling.

Informatie

Een WijzigLid bevat de wijzigingen aan één regeling (aangewezen in de Wat van het WijzigArtikel) die met één doel in werking treden.

Soort tekstelement

Beperkingen

 1. STOP0073: Een <tekst:WijzigLid> mag alleen worden gebruikt binnen een <tekst:BesluitKlassiek>
  • Voor wijziging op regelingen die niet volgens het IMOP-tekstmodel beschikbaar zijn kan in <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> de wijziging direct worden opgenomen binnen een element <tekst:WijzigInstructies>.
  • Het element <tekst:RegelingMutatie> kan direct in een <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> worden opgenomen.

Voorbeeld van een <WijzigArtikel>

Het <WijzigArtikel> in dit voorbeeld heeft twee <WijzigLid>-elementen; elk <WijzigLid> heeft een <RegelingMutatie> op hetzelfde artikel 2. Dit illustreert het typisch gebruik van <WijzigLid>: opnemen van wijzigingen met verschillende inwerkingtredingsdatums in één <WijzigArtikel>.

<WijzigArtikel eId="art_I" wId="gm9999_1-0__art_I">
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>I</Nummer>
 </Kop>
 <Wat>De [regeling] wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
 <WijzigLid eId="art_I__para_A"
       wId="gm9999_1-0__art_I__para_A">
  <LidNummer>A</LidNummer>
  <RegelingMutatie componentnaam="eerste_wijziging"
           was="/akn/nl/act/mnre1034/2021/REG001/nld@2021-03-12;1"
           wordt="/akn/nl/act/mnre1034/2021/REG001/nld@2021-03-12;2">
   <Vervang wat="mnre0000_1__art_2">
    <Wat>Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd.</Wat>
    <Artikel eId="art_2"
         wId="mnre0000_1__art_2">
     <Kop>
      <Label>Artikel</Label>
      <Nummer>2</Nummer>
     </Kop>
     <Inhoud>
      <Al>Als fop-, <NieuweTekst>grap-</NieuweTekst> en schertsvuurwerk
       wordt aangewezen vuurwerk dat behoort tot een in 
       <IntRef ref="cmp_I">bijlage I</IntRef> genoemde
       categorie.</Al>
     </Inhoud>
    </Artikel>
   </Vervang>
  </RegelingMutatie>
 </WijzigLid>
 <WijzigLid eId="art_I__para_B"
       wId="gm9999_1-0__art_I__para_B">
  <LidNummer>B</LidNummer>
  <RegelingMutatie componentnaam="tweede_wijziging"
           was="/akn/nl/act/mnre1034/2021/REG001/nld@2021-03-12;2"
           wordt="/akn/nl/act/mnre1034/2021/REG001/nld@2021-03-12;3">
   <Vervang wat="mnre0000_1__art_2">
    <Wat>Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd.</Wat>
    <Artikel eId="art_2"
         wId="mnre0000_1__art_2">
     <Kop>
      <Label>Artikel</Label>
      <Nummer>2</Nummer>
     </Kop>
     <Inhoud>
      <Al>Als fop-, grap-, <NieuweTekst>grol-</NieuweTekst> 
       en schertsvuurwerk wordt aangewezen vuurwerk dat behoort tot
       een in <IntRef ref="cmp_I">bijlage I</IntRef> genoemde categorie.</Al>
     </Inhoud>
    </Artikel>
   </Vervang>
  </RegelingMutatie>
 </WijzigLid>
</WijzigArtikel>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Lid, tekst:WijzigArtikel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:LidNummerElement tekst:WijzigLid / tekst:WatElement tekst:WijzigInstructiesElement tekst:RegelingMutatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:LidNummer, Element tekst:RegelingMutatie, Element tekst:WijzigLid / tekst:Wat, Element tekst:WijzigInstructies
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

Element tekst:WijzigLid / tekst:Wat

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het lokale element <Wat> bevat een aanduiding, verwijzing of tekstuele beschrijving van de wijziging.

Informatie
Soort tekstelement
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:IntRefComplex Type tekst:dtWat
Type Complex Type tekst:dtWat
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
mixed: true
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntRef, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'