Element tekst:WijzigInstructies

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:WijzigInstructies> bevat een verzameling instructies voor wijzigingen binnen een <tekst:WijzigArtikel> of <tekst:WijzigLid> die betrekking hebben op wijzigingen op regelingen die niet beschikbaar zijn volgens de STOP-standaard.

Informatie

Zie voor de toepassing van wijziginstructies in het klassieke model de beschrijving van het klassiek besluitmodel.

In tegenstelling tot wijzigingen volgens STOP kunnen deze instructies geen renvooi-markering bevatten en is het niet mogelijk om geautomatiseerd een regelingversie samen te stellen.

Soort tekstelement

Beperking

 • STOP0039: <tekst:WijzigInstructies> zijn alleen toegestaan in de context van een <BesluitKlassiek>.

Voorbeeld

<WijzigArtikel eId="art_I" wId="gm9999_1-0__art_I">
 <!-- Als in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-565.html -->
 <Kop>
  <Nummer>I</Nummer>
 </Kop>
 <Wat>De [regeling] wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
 <OpmerkingVersie>[Red: Wijzigt regeling / onderde(e)l(en).]</OpmerkingVersie>
 <WijzigInstructies>
  <Instructie>
   <Wat>Het opschrift van artikel 1:1 komt te luiden: De begrippen werkgever en
    werknemer.</Wat>
  </Instructie>
  <Instructie>
   <Wat>Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van artikel 1:1, onderdeel b, door een
    punt, vervallen de onderdelen c tot en met f. </Wat>
  </Instructie>
 </WijzigInstructies>
</WijzigArtikel>
Informatiemodel
Diagram
Element tekst:WijzigInstructies / tekst:WatElement tekst:Instructie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Instructie, Element tekst:WijzigInstructies / tekst:Wat
Beperkingen
STOP0039

Een element WijzigInstructies MAG alleen voorkomen in een RegelingKlassiek

Element tekst:WijzigInstructies / tekst:Wat

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het lokale element <Wat> bevat een aanduiding, verwijzing of tekstuele beschrijving van de wijziging.

Informatie
Soort tekstelement
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:IntRefComplex Type tekst:dtWat
Type Complex Type tekst:dtWat
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
mixed: true
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntRef, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'