Element tekst:Waterschapsblad

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Waterschapsblad> wordt gebruikt als container element voor een tekst in het Officiële Publicatieblad (Waterschapsblad) van een waterschap.

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

<OfficielePublicatie
  schemaversie="[versie]" 
  xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
  xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
  xmlns:tekst="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
  <Waterschapsblad>...</Waterschapsblad>
</OfficielePublicatie>
Informatiemodel
Diagram
Element tekst:BladaanduidingElement tekst:BesluitCompactElement tekst:BesluitKlassiekElement tekst:KennisgevingElement tekst:RectificatieElement tekst:Mededeling
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:BesluitCompact, Element tekst:BesluitKlassiek, Element tekst:Bladaanduiding, Element tekst:Kennisgeving, Element tekst:Mededeling, Element tekst:Rectificatie