Element tekst:Wat

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Wat> bevat een tekstuele beschrijving van de wijziging.

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

Zie de voorbeelden bij de elementen tekst:Vervang, tekst:VervangKop, tekst:VoegToe en tekst:Verwijder

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:Noot
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP1500

De tekst:Wat van tekst:VoegToe, tekst:Verwijder, tekst:Vervang of tekst:VervangKop MAG NIET gebruikt worden binnen tekst:Tekstrevisie.