Element tekst:VoegToe

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:VoegToe> wordt gebruikt voor het toevoegen van een tekstonderdeel aan een reeds bestaande regeling.

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

<VoegToe context="gm0202_2__art_1" positie="volgtOp">
 <Nummer>B</Nummer>
 <Wat>Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:</Wat>
 <Artikel eId="art_1.a"
      wId="gm0202_1__art_1.a">
  <Kop>
   <Label>Artikel</Label>
   <Nummer>1.a</Nummer>
  </Kop>
  <Inhoud>
   <Al>Dit is een nieuw ingevoegd artikel 1.a, geplaatst na artikel 1 binnen de regeling
    <!--zoals geadresseerd in het @was attribuut-->.</Al>
  </Inhoud>
 </Artikel>
</VoegToe>
Informatiemodel Voeg toe (entiteit)
Verwijzingen tekst:VoegToe
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigLocatieElement tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:AanhefElement tekst:SluitingElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:SubparagraafElement tekst:SubsubparagraafElement tekst:TitelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:InwerkingtredingArtikelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:RegelingOpschrift
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:Afdeling, Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:Artikel, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:InwerkingtredingArtikel, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Toelichting, Element tekst:Wat, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
context Simple Type tekst:dtWID required
positie Simple Type tekst:wlPositieWijziging required
Beperkingen
STOP0080

Een WijzigArtikel mag alleen worden gebruikt in een RegelingMutatie van een Rectificatie.

STOP0120

@positie='kindVan' MAG ALLEEN gebruikt worden als het @context-element geen kindelementen bevat of bestaande kind-elementen verwijderd of verplaatst worden buiten het `@context`-element.

STOP0123

Elke combinatie van de attributen @context en @positie MOET uniek zijn binnen een RegelingMutatie.

STOP0124

Een element dat verwijderd wordt MAG NIET als @context gebruikt worden binnen dezelfde RegelingMutatie.