Element tekst:VerwijderdeTekst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:VerwijderdeTekst> bevat het deel van de lopende tekst in een regeltekst (zoals binnen een element <tekst:Al> in bijvoorbeeld een <tekst:Artikel>) dat wordt verwijderd bij wijziging van de tekst.

Informatie

Deze markering van de tekst wordt gebruikt voor de renvooiweergave.

Soort tekstelement

Voorbeeld

<Al>Dit is de 
   <VerwijderdeTekst>oude</VerwijderdeTekst>
<NieuweTekst>nieuwe</NieuweTekst>
tekst voor dit artikel.</Al>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:NieuweTekst
Diagram
Element tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:ExtRefElement tekst:IntRefElement tekst:IntIoRefElement tekst:ExtIoRefElement tekst:Contact
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:ExtIoRef, Element tekst:ExtRef, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntIoRef, Element tekst:IntRef, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Beperkingen
STOP0017

Een tekstuele mutatie ten behoeve van renvooi MAG NIET buiten een Regeling- of BesluitMutatie voorkomen

STOP0118

Renvooi-elementen mogen niet recursief gebruikt worden.