Element tekst:Verwijder

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Verwijder> geeft aan welk tekstonderdeel (mutatie-eenheid) uit een reeds bestaande regeling moet worden verwijderd.

Informatie

Ten behoeve van de renvooi-weergave bevat het element het te verwijderen tekstonderdeel in zijn geheel.

Attributen
 • @wat - verplicht - Type: tekst:dtWID - bevat de @wId van de mutatie-eenheid die uit de tekst van de regeling verwijderd moet worden.
Soort tekstelement

Voorbeeld

<Verwijder wat="mnre1000_1__chp_4__subsec_3__art_19">
 <Nummer>I</Nummer>
 <Wat>Artikel 19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd: </Wat>
 <Artikel eId="chp_4__subsec_3__art_19"
      wId="mnre1000_1__chp_4__subsec_3__art_19">
  <Kop>
   <Label>Artikel</Label>
   <Nummer>19</Nummer>
  </Kop>
  <Inhoud>
   <Al>Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld inzake de vergoeding door
    de aangewezen instantie van de kosten voor de werkzaamheden voortvloeiende uit de
    toepassing van de artikelen 12 en 16, tweede lid.</Al>
  </Inhoud>
 </Artikel>
</Verwijder>
Informatiemodel Verwijder (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWatElement tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:AanhefElement tekst:SluitingElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:SubparagraafElement tekst:SubsubparagraafElement tekst:TitelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:MotiveringElement tekst:InwerkingtredingArtikelElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:WijzigArtikel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:Afdeling, Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:Artikel, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:InwerkingtredingArtikel, Element tekst:Motivering, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Toelichting, Element tekst:Wat, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
wat Simple Type tekst:dtWID required
Beperkingen
STOP0080

Een WijzigArtikel mag alleen worden gebruikt in een RegelingMutatie van een Rectificatie.

STOP0124

Een element dat verwijderd wordt MAG NIET als @context gebruikt worden binnen dezelfde RegelingMutatie.

STOP0125

Elke wId van een structuur-element uit de `was`-versie MOET voorkomen in de `wordt`-versie tenzij deze expliciet verwijderd is in een tekst:Verwijder of met een wijzigactie="verwijder" binnen tekst:Vervang.