Element tekst:VervangRegeling

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De <tekst:VervangRegeling> bevat de "integrale tekstvervanging" voor een RegelingVersie.

Informatie

<tekst:VervangRegeling> is het tijdelijk alternatief in een <tekst:RegelingMutatie> om "intrekken-vervangen-scenario" te kunnen uitvoeren zonder gebruik van de renvooi-markeringen. De <tekst:VervangRegeling> is een mutatie waarbij de gehele versie van een regeling wordt vervangen in plaats van een renvooiversie van de tekst. Dit is een speciale constructie die slechts gebruikt mag worden als dat expliciet is toegestaan in een toepassingsprofiel. Deze mogelijkheid is in STOP aanwezig voor situaties waarin het gebruikelijke muteren om technische of andere redenen niet gebruikt kan worden.

<tekst:VervangRegeling> bevat de gehele gewijzigde nieuwe regelingversie in @wordt. De vervangen regelingversie wordt genoemd in @was) naar een nieuwe RegelingVersie.

Soort tekstelement

Voorbeeld

<WijzigBijlage>
 <Kop><Opschrift>Integrale tekstvervanging</Opschrift></Kop>
 <RegelingMutatie 
   componentnaam="vervanging"
   was="/akn/"
   wordt="/akn/">
   <VervangRegeling>
    <RegelingCompact>
     [...]
    </RegelingCompact>
   </VervangRegeling>
 </RegelingMutatie>
</WijzigBijlage>
   

Zie voor een volledig voorbeeld 01-BG-Besluit-VervangRegeling.xml

Informatiemodel Vervang module (entiteit)
Verwijzingen tekst:Vervang
Diagram
Element tekst:RegelingCompactElement tekst:RegelingTijdelijkdeelElement tekst:RegelingVrijetekst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:RegelingCompact, Element tekst:RegelingTijdelijkdeel, Element tekst:RegelingVrijetekst
Beperkingen
STOP0088

Het tekstmodel van de nieuwe regeling(@wordt) in tekst:VervangRegeling MOET gelijk zijn aan het tekstmodel van de regeling die vervangen wordt(@was).