Element tekst:VervangKop

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:VervangKop> wordt gebruikt voor de wijziging van de tekstuele inhoud van de kop van een structuur-element.

Informatie
Soort tekstelement

Renvooi verplicht

Binnen tekst:VervangKop is het verplicht om tenminste één renvooi-element op te nemen, zie STOP0086 en Renvooitekst.

Voorbeeld van tekstueele wijziging

<VervangKop wat="gm9999_1-0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.1">
 <Nummer>A</Nummer>
 <Wat>Het opschrift van paragraaf 2.2.1 komt te luiden:</Wat>
 <Kop>
  <Label><VerwijderdeTekst>Paragraaf</VerwijderdeTekst><NieuweTekst>§</NieuweTekst></Label>
  <Nummer>2.2.1</Nummer>
  <Opschrift><VerwijderdeTekst>Oppervlaktewateren en regionale wateren</VerwijderdeTekst>
   <NieuweTekst>Oppervlaktewateren</NieuweTekst>
  </Opschrift>
 </Kop>
</VervangKop>

Voorbeeld vernummering

<VervangKop wat="gm9999_1-0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.2"
      eId-wordt="chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.3">
 <Nummer>B</Nummer>
 <Wat>Paragraaf 2.2.2 wordt als volgt vernummerd:</Wat>
 <Kop>
  <Label>§</Label>
  <Nummer><VerwijderdeTekst>2.2.2</VerwijderdeTekst><NieuweTekst>2.2.3</NieuweTekst></Nummer>
  <Opschrift>Regionale wateren</Opschrift>
 </Kop>
</VervangKop>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Vervang
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agVervangKopElement tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:Kop
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Kop, Element tekst:Nummer, Element tekst:Wat
Attributen
QName Type Use
eId-wordt Simple Type tekst:dtEID optional
wat Simple Type tekst:dtWID required
Beperkingen
STOP0086

Renvooi-mutatieacties (Vervang, VervangKop) met een juridische wijziging (@revisie = "0") MOETEN minimaal één renvooimarkering bevatten (tekst:NieuweTekst, tekst:VerwijderdeTekst of het attribuut wijzigactie).

STOP0121

Een VervangKop MAG alleen gebruikt worden op structuur-elementen.