Element tekst:Vervang

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Vervang> geeft aan welk tekstonderdeel (mutatie-eenheid) in een reeds bestaande regeling moet worden vervangen.

Informatie

Ten behoeve van de renvooi-weergave wordt via de elementen <tekst:NieuweTekst> en <tekst:VerwijderdeTekst> aangegeven welke stukken van de tekst gewijzigd zijn. Elementen die geen tekst bevatten (zoals het element <tekst:Figuur>) hebben t.b.v. de renvooiweergave een @wijzigactie.

Renvooi verplicht

Binnen tekst:Vervang is het verplicht om tenminste één renvooi-element op te nemen, tenzij het een niet-juridische wijziging betreft, te herkennen aan het attribuut @revisie. Zie STOP0086 en Renvooitekst.

Soort tekstelement

Voorbeeld met renvooi

<Vervang wat="gm0202_1__art_1">
 <Nummer>A</Nummer>
 <Wat>Artikel 1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:</Wat>
 <Artikel eId="art_1"
      wId="gm0202_1__art_1">
  <Kop>
   <Label>Artikel</Label>
   <Nummer>1</Nummer>
  </Kop>
  <Inhoud>
   <Al>Dit is de <VerwijderdeTekst>oude</VerwijderdeTekst><NieuweTekst>nieuwe</NieuweTekst>
    tekst voor dit artikel.</Al>
  </Inhoud>
 </Artikel>
</Vervang>

Voorbeeld revisie

<Vervang revisie="1" wat="gm0202_1__art_4">
 <Nummer>D</Nummer>
 <Wat>Artikel 4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd</Wat>
 <Artikel eId="art_4"
      wId="gm0202_1__art_4">
  <Kop>
   <Label>Artikel</Label>
   <Nummer>4</Nummer>
  </Kop>
  <Inhoud>
   <Al>Deze <VerwijderdeTekst>verwijzing naar artikel
    3</VerwijderdeTekst><NieuweTekst><IntRef ref="art_3"
                         scope="Artikel">verwijzing naar
    artikel 3</IntRef></NieuweTekst> wordt een klikbare hyperlink.</Al>
  </Inhoud>
 </Artikel>
</Vervang>
Informatiemodel Vervang (entiteit)
Verwijzingen tekst:Vervang, tekst:VervangKop, tekst:VervangRegeling, attribuutgroep tekst:agVervangKop
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agVervangAttribuutgroep: tekst:agVerplaatsingElement tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:AanhefElement tekst:SluitingElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:SubparagraafElement tekst:SubsubparagraafElement tekst:TitelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:Vervang / tekst:LichaamElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:InwerkingtredingArtikelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:Conditie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:Afdeling, Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:Artikel, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Conditie, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:InwerkingtredingArtikel, Element tekst:Vervang / tekst:Lichaam, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Toelichting, Element tekst:Wat, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
context Simple Type tekst:dtWID optional
positie Simple Type tekst:wlPositieWijziging optional
revisie Simple Type tekst:wlRevisie optional
wat Simple Type tekst:dtWID required
Beperkingen
STOP0077

De identificatie van het attribuut wat moet gelijk zijn aan de wId van het element dat vervangen wordt (het element direct binnen de Vervang).

STOP0080

Een WijzigArtikel mag alleen worden gebruikt in een RegelingMutatie van een Rectificatie.

STOP0086

Renvooi-mutatieacties (Vervang, VervangKop) met een juridische wijziging (@revisie = "0") MOETEN minimaal één renvooimarkering bevatten (tekst:NieuweTekst, tekst:VerwijderdeTekst of het attribuut wijzigactie).

STOP0119

De attributen @context en @positie MOGEN ALLEEN in combinatie voorkomen op tekst:Vervang.

STOP0120

@positie='kindVan' MAG ALLEEN gebruikt worden als het @context-element geen kindelementen bevat of bestaande kind-elementen verwijderd of verplaatst worden buiten het `@context`-element.

STOP0123

Elke combinatie van de attributen @context en @positie MOET uniek zijn binnen een RegelingMutatie.

STOP0124

Een element dat verwijderd wordt MAG NIET als @context gebruikt worden binnen dezelfde RegelingMutatie.

STOP0125

Elke wId van een structuur-element uit de `was`-versie MOET voorkomen in de `wordt`-versie tenzij deze expliciet verwijderd is in een tekst:Verwijder of met een wijzigactie="verwijder" binnen tekst:Vervang.

Element tekst:Vervang / tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Een lichaam dat in zijn geheel wordt vervangen.

Informatie

In een vervangen lichaam mogen alle structuurelementen en alle vrije-tekst-elementen toegestaan.

Soort tekstelement
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:SubparagraafElement tekst:SubsubparagraafElement tekst:TitelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:InwerkingtredingArtikelElement tekst:ConditieElement tekst:Redactioneel
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Boek, Element tekst:Conditie, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:InwerkingtredingArtikel, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Titel
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'