Element tekst:Vervallen

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel Vervallen geeft aan dat het direct bovenliggend tekstonderdeel de status "vervallen" heeft. Alleen structuuronderdelen en regelteksten kunnen "vervallen". Een vervallen tekstonderdeel is niet langer juridisch geldig en heeft geen inhoud meer.

Informatie

Tekstonderdelen die kunnen vervallen staan hieronder genoemd, bij "Gebruikt door".

Vervallen tekstonderdelen blijven wel onderdeel van de regelingtekst om ervoor te zorgen dat verwijzingen naar het inmiddels vervallen tekstonderdeel een eindpunt hebben en wel blijven aankomen.

Soort tekstelement

Beperkingen

 1. In regelingen geldt dat wanneer het element <tekst:Vervallen> is gebruikt dan is andere inhoud niet toegestaan.
 2. <tekst:Vervallen> mag binnen een tekst:Vervang wel náást tekst:Inhoud of - voor een Artikel - tekst:Lid voorkomen; in dat geval mag het attribuut @wijzigactie voor <tekst:Vervallen> alleen de waarde voegtoe hebben
 3. In het geval een structuuronderdeel (zoals een Hoofstuk) in zijn geheel moet vervallen moet binnen het mutatie-element tekst:Vervang de inhoud van ALLE onderdelen binnen dat Hoofdstuk worden vervangen door <Vervallen>; ook moet het Hoofdstuk een element <Vervallen> krijgen. In de consolidatie zal bij het Hoofdstuk een [Vervallen] worden geplaatst en daarbinnen de [Vervallen] onderdelen worden opgenomen.
 4. Voor het mutatiescenario "Een eenmaal vervallen artikel wordt opnieuw van inhoud voorzien", geldt dat de technische identificatie (@wId) van het tekstonderdeel MOET verschillen van de @wId die gebruikt was vóór het vervallen. Het in de tekst opgenomen tekst:Nummer mag wel hetzelfde zijn. Een nieuw @wId leidt ertoe dat dit opnieuw ingestelde onderdeel als nieuw "work van het onderdeel" met een "breuk" in de cons:JuridischeVerantwoording zal worden getoond. Voorbeeld
  1. vóór vervallen: Artikel 5 [@wId="gm9999_1__art_5"] "Het is verboden ..."
  2. na vervallen: Artikel 5 [@wId="gm9999_1__art_5"] "[Vervallen]"
  3. na opnieuw instellen in de 25ste versie van de regeling: Artikel 5 [@wId="gm9999_25__art_5"] "Het is toegestaan ..."

Voorbeeld

<Artikel 
 eId="art_3" 
 wId="BG__versie__art_3">
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>3</Nummer>
 </Kop>
 <Vervallen/>
</Artikel>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Artikel, tekst:Gereserveerd, tekst:NogNietInWerking
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeen
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'