Element tekst:Tussenkop

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Tussenkop> is een niet-hiërarchische kop die geplaatst kan worden binnen lopende tekst.

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

<Inhoud xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
  <Al>Dit is een eerste alinea.</Al>
  <Tussenkop>Tussenkop</Tussenkop>
  <Al>Deze alinea heeft een tussenkop ervoor.</Al>
</Inhoud>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekstElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:IntRef
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntRef, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:sub, Element tekst:sup
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0117

Het gebruik van het element IntRef binnen koppen wordt afgeraden.