Element tekst:Toelichting

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:Toelichting bevat de toelichtende tekst voor een regeling of besluit.

Informatie

Toelichtende tekst kan onderverdeeld zijn in een of beide van de volgende tekstonderdelen:

Een <tekst:Toelichting> als onderdeel is van een regeling licht de regels in de die regeling toe en daarmee onderdeel van de te consolideren tekst. Een toelichting als onderdeel van een besluit wordt ná het Lichaam van het besluit geplaatst en geeft toelichting op de instelling of wijziging die in het besluit wordt beschreven; deze toelichting wordt niet geconsolideerd

De toelichting is verder beschreven als onderdeel van een regeling en van een besluit.

STOP 2.0.0-rc kent een mogelijkheid om uitsluitend een tekst:ArtikelgewijzeToelichting in plaats van de <tekst:Toelichting> op te nemen. Deze mogelijkheid zal in een latere versie van STOP vervallen en wordt daarom nu afgeraden.

Soort tekstelement

Voorbeeld structuur

<Toelichting eId="recital" wId="recital">
 <Kop>
  <Opschrift>Toelichting</Opschrift>
 </Kop>
 <AlgemeneToelichting eId="genrecital"
            wId="genrecital">
  <Kop>
   <Opschrift>Algemene toelichting</Opschrift>
  </Kop>
  <Divisie eId="genrecital__div_o_1"
       wId="mnre1000_1-0__genrecital__div_o_1">
   <Kop>
    <Opschrift>Algemene toelichting</Opschrift>
   </Kop>
   <Divisietekst eId="genrecital__div_o_1__content_o_1"
           wId="mnre1000_1-0__genrecital__div_o_1__content_o_1">
    <Inhoud>
     <Al>Dit is de tekst van een algemene toelichting.</Al>
    </Inhoud>
   </Divisietekst>
  </Divisie>
 </AlgemeneToelichting>
 <ArtikelgewijzeToelichting eId="artrecital"
               wId="artrecital">
  <Kop>
   <Opschrift>Artikelsgewijze toelichting</Opschrift>
  </Kop>
  <Divisie eId="artrecital__div_o_1"
       wId="mnre1000_1-0__artrecital__div_o_1">
   <Kop>
    <Opschrift>Toelichting bij de artikelen</Opschrift>
   </Kop>
   <Divisietekst eId="artrecital__div_o_1__content_o_1"
           wId="mnre1000_1-0__artrecital__div_o_1__content_o_1">
    <Kop>
     <Opschrift>Toelichting bij artikel 1</Opschrift>
    </Kop>
    <Inhoud>
     <Al>Dit is de tekst van de toelichting op artikel 1.</Al>
    </Inhoud>
   </Divisietekst>
  </Divisie>
 </ArtikelgewijzeToelichting>
</Toelichting>
  

Voorbeeld binnen een <RegelingCompact>

<RegelingCompact>
  <Lichaam>...</Lichaam>
   <Toelichting eId="recital" wId="recital">
    <AlgemeneToelichting eId="genrecital"
               wId="genrecital">
     <Kop>
      <Opschrift>Algemene toelichting</Opschrift>
     </Kop>
     <Divisie eId="genrecital__div_o_1"
          wId="mnre1000_1-0__genrecital__div_o_1">
      <Kop>
       <Opschrift>Algemene toelichting</Opschrift>
      </Kop>
      <Divisietekst eId="genrecital__div_o_1__content_o_1"
             wId="mnre1000_1-0__genrecital__div_o_1__content_o_1">
       <Inhoud>
        <Al>Dit is de tekst van een algemene toelichting.</Al>
       </Inhoud>
      </Divisietekst>
     </Divisie>
    </AlgemeneToelichting>
   </Toelichting>
</RegelingCompact>
  

Voorbeeld binnen een <BesluitCompact>

<BesluitCompact>
   <Lichaam>...</Lichaam>
   <WijzigBijlage>...</WijzigBijlage>
   <Toelichting eId="recital" wId="recital">
    <ArtikelgewijzeToelichting eId="artrecital"
                  wId="artrecital">
    <Kop>
     <Opschrift>Artikelsgewijze toelichting</Opschrift>
    </Kop>
     <Divisietekst eId="artrecital__content_II"
            wId="gm9999_1__artrecital__content_II">
     <Kop>
      <Label>Toelichting bij artikel</Label>
      <Nummer>II</Nummer>
     </Kop>
     <Inhoud>
      <Al>Dit besluit kan pas in werking treden als de nodige maatregelen
       zijn genomen voor de handhaving van het verbod. Deze maatregelen 
       zullen door de Veiligheidsregio worden gecoördineerd.</Al>
     </Inhoud>
    </Divisietekst>
   </ArtikelgewijzeToelichting></Toelichting>
<BesluitCompact>
  
Informatiemodel Algemene toelichting (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:SluitingElement tekst:Bijlage
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Kop, Element tekst:Sluiting
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0081

Een Toelichting met directe kind-elementen Divisie of Divisietekst wordt ontraden omdat deze mogelijkheid in een toekomstige versie van Toelichting komt te vervallen.

Een Toelichting kan in de toekomstige versie uitsluitend een AlgemeneToelichting en/of een ArtikelgewijzeToelichting bevatten.

STOP0084

Het element Toelichting MOET een Kop hebben indien er meerdere kindelementen zijn:

 • ArtikelgewijzeToelichting en AlgemeneToelichting

Indien slechts een ArtikelgewijzeToelichting of een AlgemeneToelichting is dan is de Kop niet nodig.

STOP0085

Het element Toelichting mag geen Kop hebben indien deze alleen een AlgemeneToelichting of ArtikelgewijzeToelichting bevat.

STOP0089

Een wId van een element met een vaste identificatie bestaat uitsluitend uit de vaste identificatie zelf, tenzij het tekst:Sluiting is of deze in een mutatie wordt verwijderd. Dan is, om de wId uniek te maken, een '_instX' toevoeging toegestaan, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.

STOP0090

Een eId van een element met een vaste identificatie mag alleen als het `Sluiting` is, of wanneer deze met een mutatie wordt verwijderd, worden voorzien van een '_instX' om de eId uniek te maken, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.