Element tekst:Tekstrevisie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Correcties voor geconsolideerde tekst

Informatie

Een <Tekstrevisie> wordt typisch gebruikt om in geconsolideerde regelingteksten uitspraken van de rechter te verwerken of samenloop op te lossen.

Soort tekstelement

Voorbeeld

<Tekstrevisie xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
       schemaversie="2.0.0-rc">
 <RegelingMutatie componentnaam="gedeeltelijkevernietiging"
          was="/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001/nld@2020-06-16;2"
          wordt="/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001/nld@2020-12-12;3">
  <Vervang wat="gm9999_1__art_2">
    <Artikel eId="art_2"
         wId="gm9999_1__art_2">
     <Kop>
      <Label>Artikel</Label>
      <Nummer>2</Nummer>
      <Opschrift>Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling</Opschrift>
     </Kop>
     <Lid eId="art_2__para_1"
        wId="gm9999_1__art_2__para_1">
      <LidNummer>1.</LidNummer>
      <Inhoud>
       <Al>Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken in het 
       <VerwijderdeTekst>
       <!-- verwijderTekst omvat de hele IntIoRef, omdat de @ref moet verwijzen naar de 
       nieuwe eId met gm9999_2_ van de ExtIoRef in de bijlage. -->
        <IntIoRef eId="art_2__para_1__ref_o_1_inst2"
              ref="gm9999_2__cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1"
              wId="gm9999_2__art_2__para_1__ref_o_1">vuurwerkverbodsgebied
        </IntIoRef>
       </VerwijderdeTekst>
       <NieuweTekst>
        <IntIoRef eId="art_2__para_1__ref_o_1"
              ref="gm9999_3__cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1"
              wId="gm9999_3__art_2__para_1__ref_o_1">vuurwerkverbodsgebied
        </IntIoRef>
       </NieuweTekst>.
       </Al>
      </Inhoud>
     </Lid>
     <Lid eId="art_2__para_2"
        wId="gm9999_1__art_2__para_2">
      <LidNummer>2.</LidNummer>
      <Inhoud>
       <Al>Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat
        gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. </Al>
      </Inhoud>
     </Lid>
     <Lid eId="art_2__para_3"
        wId="gm9999_1__art_2__para_3">
      <LidNummer>3.</LidNummer>
      <Inhoud>
       <Al>De verboden bedoeld in het <IntRef ref="art_2__para_1"
                           scope="Lid">eerste</IntRef> en
        <IntRef ref="art_2__para_2"
             scope="Lid">tweede</IntRef> lid zijn niet van toepassing
        op situaties waarin wordt voorzien door artikel <ExtRef ref="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;boek=Derde&amp;titeldeel=I&amp;artikel=429"
                                     soort="JCI">429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht</ExtRef>.</Al>
      </Inhoud>
     </Lid>
    </Artikel>
  </Vervang>
  <Vervang wat="gm9999_1__cmp_A__content_o_1">
    <Divisietekst eId="cmp_A__content_o_1"
            wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1">
     <Inhoud>
      <Begrippenlijst eId="cmp_A__content_o_1__list_1"
               wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_1">
       <Begrip eId="cmp_A__content_o_1__list_1__item_1"
            wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_1__item_1">
        <Term>vuurwerkverbodsgebied</Term>
        <Definitie>
         <!-- oude definitie met verwijzing naar gedeeltelijk vernietigde GIO -->
         <Al wijzigactie="verwijder"> <ExtIoRef eId="cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1_inst2"
                             ref="/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2020-06-16;2"
                             wId="gm9999_2__cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1">/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2020-06-16;2</ExtIoRef> </Al>
         <!-- nieuwe definitie met verwijzing naar aangepaste GIO expressie-->
         <Al wijzigactie="voegtoe"> <ExtIoRef eId="cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1"
                            ref="/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2020-12-12;3"
                            wId="gm9999_3__cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1">/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2020-12-12;3</ExtIoRef> </Al>
        </Definitie>
       </Begrip>
      </Begrippenlijst>
     </Inhoud>
    </Divisietekst>
  </Vervang>
 </RegelingMutatie>
</Tekstrevisie>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieElement tekst:RegelingMutatie
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element tekst:RegelingMutatie
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional