Element tekst:Subsubparagraaf

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Subsubparagraaf> wordt gebruikt voor de onderverdeling van de tekst van een subparagraaf.

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

<Subparagraaf eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1"
       wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1">
 <Kop>
  <Label>§</Label>
  <Nummer>1.2.1</Nummer>
 </Kop>
 <Subsubparagraaf eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1"
          wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1">
  <Kop>
   <Label>§</Label>
   <Nummer>1.2.1.1</Nummer>
  </Kop>
  <Artikel eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art_1.35"
       wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art_1.35">
   <Kop>
    <Label>Artikel</Label>
    <Nummer>1.35</Nummer>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>Tekst van artikel 1.36</Al>
   </Inhoud>
  </Artikel>
  <Artikel eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art_1.36"
       wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art_1.36">
   <Kop>
    <Label>Artikel</Label>
    <Nummer>1.36</Nummer>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>Tekst van artikel 1.36</Al>
   </Inhoud>
  </Artikel>
 </Subsubparagraaf>
</Subparagraaf>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieStructuurAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:NogNietInWerkingElement tekst:ArtikelElement tekst:InwerkingtredingArtikelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:Redactioneel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Artikel, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:InwerkingtredingArtikel, Element tekst:Kop, Element tekst:NogNietInWerking, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Vervallen, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieStructuur optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0058

Een structuur-element MOET altijd ten minste één element na de Kop bevatten

STOP0062

Indien een structuur-element vervallen is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) vervallen zijn

STOP0087

Indien een structuur-element 'Nog niet in werking' is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) 'Nog niet in werking' zijn