Element tekst:Sluiting

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Sluiting> bevat het slotformulier, de dagtekening en de ondertekening van een regeling, een besluit of andere specifieke tekstonderdelen.

Informatie

Wettelijke grondslag

De sluiting is het containerelement voor de Artikel 3.53 van de Aanwijzingen voor de regelgeving beschreven slotformulier en ondertekening. In tegenstelling tot deze twee onderdelen wordt de naam "sluiting" niet als zodanig gebruikt in de Aanwijzingen.

Verschillende tekstonderdelen met een sluiting

Naast regelingen, besluiten en rectificaties kunnen in STOP ook enkele andere tekstonderdelen worden afgesloten met een <Sluiting>:

Deze onderdelen kunnen wel met één of meer afsluitende alinea's of lijsten worden afgesloten; maar STOP raadt af om deze onderdelen te voorzien van een slotformulering of ondertekening.

eId en wId attributen van sluiting

Een sluiting is een van de elementen met een vaste eId en wId, zie Identificatie van tekstelementen. Bevat de tekst meerdere tekstonderdelen met een sluiting, dan wordt '_instX' aan de vaste 'formula_2' identificatie toegevoegd. Bijvoorbeeld: De tweede sluiting in een tekst krijgt als identificatie eId='formula_2_inst2' en wId='formula_2_inst2'.

Soort tekstelement

Beperkingen

 • tekst:Kennisgeving wordt niet ondertekend en heeft daarom geen <Sluiting>.
 • Een sluiting kan gerectificeerd worden. Daarbij geldt dat een <Sluiting> alleen een @wijzigactie mag hebben binnen een tekst:BesluitMutatie.

Voorbeeld

Een typische <Sluiting> van een <BesluitCompact>

<Sluiting eId="formula_2" wId="formula_2">
 <Al>Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2020.</Al>
 <Ondertekening>
  <Al>De secretaris,</Al>
  <Al>Lidia Hurkens</Al>
  <Al>De burgemeester,</Al>
  <Al>Khalisah Amani Mustafa</Al>
 </Ondertekening>
</Sluiting>
  

De verkorte <Sluiting> van de Invoeringsregeling Omgevingswet

<Sluiting>
 <Slotformulering>
  <Al>Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.</Al>
 </Slotformulering>
 <Ondertekening>
  <Al>De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,</Al>
 </Ondertekening>
 <Ondertekening>
  <Al>De Minister van Economische Zaken en Klimaat,</Al>
 </Ondertekening>
 <Ondertekening>
  <Al>De Staatssecretaris van Financiën,</Al>
 </Ondertekening>
 <Ondertekening>
  <Al>De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,</Al>
 </Ondertekening>
 <Ondertekening>
  <Al>De Minister van Justitie en Veiligheid,</Al>
 </Ondertekening>
 <Ondertekening>
  <Al>De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,</Al>
 </Ondertekening>
 <Ondertekening>
  <Al>De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,</Al>
 </Ondertekening>
 <Ondertekening>
  <Al>De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,</Al>
 </Ondertekening>
</Sluiting>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieElement tekst:GroepElement tekst:AlElement tekst:SlotformuleringElement tekst:DagtekeningElement tekst:Ondertekening
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Dagtekening, Element tekst:Groep, Element tekst:Ondertekening, Element tekst:Slotformulering
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0089

Een wId van een element met een vaste identificatie bestaat uitsluitend uit de vaste identificatie zelf, tenzij het tekst:Sluiting is of deze in een mutatie wordt verwijderd. Dan is, om de wId uniek te maken, een '_instX' toevoeging toegestaan, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.

STOP0090

Een eId van een element met een vaste identificatie mag alleen als het `Sluiting` is, of wanneer deze met een mutatie wordt verwijderd, worden voorzien van een '_instX' om de eId uniek te maken, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.