Element tekst:RegelingVrijetekst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingVrijetekst> is het root-element voor regelingen met een vrije tekststructuur.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

 1. (Bedrijfsregel STOP0024): Gebruik attribuut @componentnaam: Wanneer een <tekst:RegelingVrijetekst> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, in een besluit met <tekst:WijzigBijlage>, dan is het attribuut @componentnaam verplicht.
 2. (Bedrijfsregel STOP0025): Gebruik attribuut @wordt: Wanneer een <tekst:RegelingVrijetekst> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, in een besluit met <tekst:WijzigBijlage>, dan is het attribuut @wordt verplicht.
 3. Gestructureerde Toelichtingen zijn strijdig met het karakter van vrije tekst en daarom niet toegestaan.

Voorbeeld structuur

<RegelingVrijetekst xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
          componentnaam="VrijeTekstVoorbeeld"
          wordt="/akn/nl/act/gm9999/2020/voorbeeld/nld@2022-01-01;1">
 <RegelingOpschrift eId="longTitle"
           wId="longTitle">
  <Al>Voorbeeld vrije tekst</Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam eId="body"
      wId="body">
  <Divisie eId="div_3"
       wId="pv26_1__div_3">
   <Kop>
    <Label>Hoofdstuk</Label>
    <Nummer>3</Nummer>
    <Opschrift>Infrastructuur</Opschrift>
   </Kop>
   <Divisie eId="div_3__div_3.1"
        wId="pv26_1__div_3__div_3.1">
    <Kop>
     <Label>Sectie</Label>
     <Nummer>3.1</Nummer>
     <Opschrift>Luchtvaart</Opschrift>
    </Kop>
    <Divisie eId="div_3__div_3.1__div_3.1.1"
         wId="pv26_1__div_3__div_3.1__div_3.1.1">
     <Kop>
      <Nummer>3.1.1</Nummer>
      <Opschrift>Regionale luchthaven Groningen Airport Eelde</Opschrift>
     </Kop>
     <Divisietekst eId="div_3__div_3.1__div_3.1.1__content_o_1"
             wId="pv26_1__div_3__div_3.1__div_3.1.1__content_o_1">
      <Inhoud>
       <Al>Wij faciliteren Groningen Airport Eelde onder meer door het
        vaststellen van de strategie, goedkeuring van majeure 
        investeringsbeslissingen, lobbyen en daar waar
        nodig financiering van projecten.</Al>
      </Inhoud>
     </Divisietekst>
     <Divisietekst eId="div_3__div_3.1__div_3.1.1__content_o_2"
             wId="pv26_1__div_3__div_3.1__div_3.1.1__content_o_2">
      <Inhoud>
       <Al>De luchthaven is van grote maatschappelijke betekenis voor 
        het Noorden. Zij vormt een ‘essentiële infrastructurele 
        basisvoorziening’ die bijdraagt aan de internationale 
        economische en sociaalmaatschappelijke bereikbaarheid 
        van Noord-Nederland. </Al>
      </Inhoud>
     </Divisietekst>
    </Divisie>
   </Divisie>
  </Divisie>
 </Lichaam>
</RegelingVrijetekst>
Informatiemodel Regeling met vrijetekststructuur (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieAttribuutgroep: tekst:agComponentNieuweRegelingElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:RegelingVrijetekst / tekst:LichaamElement tekst:Bijlage
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Bijlage, Element tekst:RegelingVrijetekst / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam optional
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional
wordt Simple Type tekst:dtSTOPidentificatie optional
Beperkingen
STOP0024

Een initiële regeling MOET een attribuut @componentnaam hebben met correcte naamgeving

STOP0025

Een initiële regeling MOET een attribuut @wordt hebben met de AKN-identificatie

STOP0026

Een componentnaam binnen een besluit MOET uniek zijn

STOP0074

Het attribuut @wordt MOET uniek zijn binnen een besluit.

STOP1204

Een IMOP-module met juridische regelteksten MOET samen een RegelingVersieMetadata-module binnen dezelfde component (instrument) worden uitgewisseld.

Element tekst:RegelingVrijetekst / tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Lichaam> is het belangrijkste onderdeel van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.53 e.v.).

Informatie

Het lichaam voor een <tekst:RegelingVrijetekst> heeft een afwijkende opbouw, waarbij voornamelijk de generieke elementen <tekst:Divisie> en <tekst:Divisietekst> worden gebruikt.

Soort tekstelement

Voorbeeld

Lichaam voor een <RegelingVrijetekst>

<RegelingVrijetekst>
 <RegelingOpschrift>
  <Al> ... </Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam>
  <Divisietekst>
   <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Divisietekst>
   <Divisietekst>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Divisietekst>
 </Lichaam>
</RegelingVrijetekst
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:DivisieElement tekst:Divisietekst
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'