Element tekst:RegelingTijdelijkdeel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:RegelingTijdelijkdeel> is het root-element voor het voorbereidingsbesluit en nodig is om overgangsrecht/parallelle geldigheid te faciliteren.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

(Bedrijfsregel STOP0024): Gebruik attribuut @componentnaam: Wanneer een <tekst:RegelingTijdelijkdeel> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, in een besluit met <tekst:WijzigBijlage>, dan is het attribuut @componentnaam verplicht.

(Bedrijfsregel STOP0025): Gebruik attribuut @wordt: Wanneer een <tekst:RegelingTijdelijkdeel> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, in een besluit met <tekst:WijzigBijlage>, dan is het attribuut @wordt verplicht.

Voorbeeld


<RegelingTijdelijkdeel>
 <RegelingOpschrift>
  <Al> ... </Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam>
  <Conditie>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
  </Conditie>
  <Paragraaf>
   <Kop> ... </Kop>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
 </Lichaam>
</RegelingTijdelijkdeel>
  
Informatiemodel Tijdelijk regelingdeel (tekst) (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieAttribuutgroep: tekst:agComponentNieuweRegelingElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:RegelingTijdelijkdeel / tekst:LichaamElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:RegelingTijdelijkdeel / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Toelichting
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam optional
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional
wordt Simple Type tekst:dtSTOPidentificatie optional
Beperkingen
STOP0015

Een RegelingTijdelijkdeel MAG GEEN WijzigArtikel hebben

STOP0024

Een initiële regeling MOET een attribuut @componentnaam hebben met correcte naamgeving

STOP0025

Een initiële regeling MOET een attribuut @wordt hebben met de AKN-identificatie

STOP0026

Een componentnaam binnen een besluit MOET uniek zijn

STOP0074

Het attribuut @wordt MOET uniek zijn binnen een besluit.

STOP1204

Een IMOP-module met juridische regelteksten MOET samen een RegelingVersieMetadata-module binnen dezelfde component (instrument) worden uitgewisseld.

Element tekst:RegelingTijdelijkdeel / tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Lichaam> is het belangrijkste onderdeel van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.53 e.v.).

Informatie

Het lichaam voor een <tekst:RegelingTijdelijkdeel> heeft een afwijkende opbouw, waarbinnen een element <tekst:Conditie> is toegevoegd.

Soort tekstelement

Voorbeeld

Lichaam voor een RegelingTijdelijkdeel

<RegelingTijdelijkdeel>
 <RegelingOpschrift>
  <Al> ... </Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam>
  <Conditie>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
  </Conditie>
  <Paragraaf>
   <Kop> ... </Kop>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
 </Lichaam>
</RegelingTijdelijkdeel>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:ConditieElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:TitelElement tekst:Artikel
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Conditie, Element tekst:Deel, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Titel
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'