Element tekst:RegelingOpschrift

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:RegelingOpschrift> bevat de intitulé (officiële titel) van een regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing § 4.1.

Om de STOP-tekstmodellen zo gelijk als mogelijk te houden, wordt de officiële titel van andere STOP-documenten zoals besluiten, kennisgevingen, mededelingen en rectificaties ook als <RegelingOpschrift> gemodelleerd.

Informatie
Soort tekstelement

RegelingOpschrift in het klassieke model

Het RegelingOpschrift in het klassieke model verdient enige toelichting. In een BesluitKlassiek is het RegelingOpschrift een verplicht element en in het RegelingKlassiek een optioneel element. Het RegelingOpschrift van de regeling-klassiek wordt alleen gebruikt in de consolidatie van de regeling. Dus alleen als de regeling-klassiek zelfstandige bepalingen bevat, is een RegelingOpschrift zinvol. In de officiele publicatie van het besluit-klassiek wordt het RegelingOpschrift van de regeling onderdrukt. Zie ook de besluit-klassiek documentatie.

Voorbeeld

<RegelingOpschrift eId="longTitle" wId="longTitle">
  <Al>Regeling van de Minister van STOP van 13 juli 2020, nr. STOP1234, 
    tot aanwijzing van consumenten- en theatervuurwerk
    (Voorbeeldregeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk)</Al>
</RegelingOpschrift>
Informatiemodel Regelingopschrift (entiteit), RegelingOpschrift (entiteit), RegelingOpschrift (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:Al
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn