Element tekst:RegelingKlassiek

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingKlassiek> is het root-element voor een regeling volgens het klassieke model.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

(Bedrijfsregel STOP0024): Gebruik attribuut @componentnaam: Wanneer een <tekst:RegelingKlassiek> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, direct in een besluit dan is het attribuut @componentnaam verplicht.

(Bedrijfsregel STOP0025): Gebruik attribuut @wordt: Wanneer een <tekst:RegelingKlassiek> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, direct in een besluit dan is het attribuut @wordt verplicht.

Voorbeelden

Voorbeelden van RegelingKlassiek zijn te vinden op Gitlab:

Informatiemodel Regeling klassiek (tekst) (entiteit)
Verwijzingen tekst:BesluitKlassiek, tekst:RegelingCompact
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieAttribuutgroep: tekst:agComponentNieuweRegelingElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:AanhefElement tekst:RegelingKlassiek / tekst:LichaamElement tekst:SluitingElement tekst:Bijlage
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:Bijlage, Element tekst:RegelingKlassiek / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam optional
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional
wordt Simple Type tekst:dtSTOPidentificatie optional
Beperkingen
STOP0024

Een initiële regeling MOET een attribuut @componentnaam hebben met correcte naamgeving

STOP0025

Een initiële regeling MOET een attribuut @wordt hebben met de AKN-identificatie

STOP0026

Een componentnaam binnen een besluit MOET uniek zijn

STOP0074

Het attribuut @wordt MOET uniek zijn binnen een besluit.

STOP0095

Een tekst:RegelingKlassiek MAG ALLEEN met een tekst:BesluitKlassiek gewijzigd worden.

STOP1204

Een IMOP-module met juridische regelteksten MOET samen een RegelingVersieMetadata-module binnen dezelfde component (instrument) worden uitgewisseld.

Element tekst:RegelingKlassiek / tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Informatie

Het lichaam voor een <tekst:RegelingKlassiek> heeft een iets afwijkende opbouw t.o.v. tekst:Lichaam omdat <tekst:InwerkingtredingArtikel> gebruikt moet kunnen worden.

Soort tekstelement
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Lichaam
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:TitelElement tekst:ArtikelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:InwerkingtredingArtikelElement tekst:Redactioneel
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:InwerkingtredingArtikel, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Titel, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'