Element tekst:RegelingCompact

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingCompact> is het root-element voor een regeling met een compact model.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

(Bedrijfsregel STOP0024): Gebruik attribuut @componentnaam: Wanneer een <tekst:RegelingCompact> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, in een besluit met <tekst:WijzigBijlage>, dan is het attribuut @componentnaam verplicht.

(Bedrijfsregel STOP0025): Gebruik attribuut @wordt: Wanneer een <tekst:RegelingCompact> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, in een besluit met <tekst:WijzigBijlage>, dan is het attribuut @wordt verplicht.

Informatiemodel Regeling compact (tekst) (entiteit)
Verwijzingen tekst:RegelingKlassiek
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieAttribuutgroep: tekst:agComponentNieuweRegelingElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:LichaamElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Toelichting
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam optional
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional
wordt Simple Type tekst:dtSTOPidentificatie optional
Beperkingen
STOP0016

Een RegelingCompact MAG GEEN WijzigArtikel hebben

STOP0024

Een initiële regeling MOET een attribuut @componentnaam hebben met correcte naamgeving

STOP0025

Een initiële regeling MOET een attribuut @wordt hebben met de AKN-identificatie

STOP0026

Een componentnaam binnen een besluit MOET uniek zijn

STOP0074

Het attribuut @wordt MOET uniek zijn binnen een besluit.

STOP1204

Een IMOP-module met juridische regelteksten MOET samen een RegelingVersieMetadata-module binnen dezelfde component (instrument) worden uitgewisseld.