Element tekst:Redactioneel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Redactioneel> biedt plaats aan notities of opmerkingen die geen onderdeel van de formele tekst of structuur uitmaken. De inhoud van <Redactioneel> wordt typisch wel getoond bij de geconsolideerde regeling op wetten.overheid.nl.

Informatie

Beperkingen aan <Redactioneel>

<tekst:Redactioneel> is te beschouwen als een erfenis van een van de voorlopers van het IMOP-tekstmodel: het tekstmodel van het BasisWettenBestand dat gebruikt wordt voor de regelgeving op wetten.overheid.nl.

Het gebruik van <Redactioneel> wordt dan ook ontmoedigd in regelgeving die automatisch wordt geconsolideerd volgens het automatiseerbaar creatieproces. Veel van de nationale regelgeving wordt nu (nog) door een redactie handmatig geconsolideerd. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld wanneer het oplossen van de samenloop toelichting behoefde, of wanneer er een niet gecorrigeerde fout in de regelgeving zit) voegt die redactie een opmerking toe, als service aan de gebruiker. Omwille van de compatibiliteit is dit element in het IMOP-tekstschema opgenomen.

Soort tekstelement
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:Al
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al
Attributen
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0116

Het gebruik van het element Redactioneel wordt afgeraden.

STOP0122

Het element Redactioneel MAG NIET gebruikt worden in het besluitdeel van een Besluit (dus niet binnen BesluitCompact/Lichaam, eventueel wel binnen de Regeling of een Regelingmutatie).