Element tekst:Rectificatietekst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Een onderverdeling van een Rectificatie. Eén rectificatietekst beschrijft een correctie van één onderdeel van het gerectificeerde besluit.

Informatie

Een <tekst:Rectificatietekst> is de container die de correcties bevat en daarmee een rectificatie structureert.

Soort tekstelement

Voorbeelden

Zie tekst:Rectificatie

Informatiemodel Rectificatietekst (entiteit)
Verwijzingen tekst:WijzigArtikel, tekst:WijzigBijlage
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:AlElement tekst:LijstElement tekst:RegelingMutatieElement tekst:BesluitMutatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:BesluitMutatie, Element tekst:Kop, Element tekst:Lijst, Element tekst:RegelingMutatie
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0107

Binnen Rectificatietekst MAG GEEN Figuur, Formule of table voorkomen.