Element tekst:Rectificatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Module die de tekst van een rectificatie bevat

Informatie

De rectificatie wordt in meer detail beschreven in de leeswijzer Rectificatie van een besluit.

Rectificatie van besluitonderdelen

De rectificatie is geen besluit, maar de vormgeving kent overeenkomsten met het besluit:

 1. Een rectificatie heeft een RegelingOpschrift waarin typisch wordt aangegeven dat het een rectificatie betreft middels de zinssnede "Rectificatie van ..." of "Correctie van ...".
 2. Een rectificatie kent géén Aanhef.
 3. Ook kan een rectificatie ondertekend worden; dit is niet verplicht. De ondertekening wordt net zoals in een besluit gecodeerd worden middels een Sluiting.

Deze onderdelen van rectificatie moeten niet verward worden met het <RegelingOpschrift> of de <Sluiting> van het gerectificeerde besluit; deze onderdelen kunnen met een BesluitMutatie wel worden gerectificeerd worden en derhalve twee keer voorkomen binnen een rectificatie.

Soort tekstelement

Beperkingen

Voorbeeld

<Rectificatie>
 <RegelingOpschrift eId="longTitle" wId="longTitle">
  <Al>Rectificatie van het Vaststellingsbesluit Omgevingsplan Pyrodam</Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam eId="body"
      wId="body">
  <Rectificatietekst eId="content_o_1"
            wId="gm9999_1__content_o_1">
   <Kop>
    <Opschrift>Correctie aanhef</Opschrift>
   </Kop>
   <Al>In de bekendmaking van het Besluit tot het instellen van het Vuurwerkverbod, is in de
    Aanhef niet de juiste datum en een onjuist nummer van het voorstel genoemd waarop het
    besluit gebaseerd is.</Al>
   <BesluitMutatie componentnaam="rectifcatiebesluit">
    <Vervang wat="formula_1">
     <Wat>De tekst van de Aanhef wordt op de aangegeven wijze gecorrigeerd:</Wat>
     <Aanhef eId="formula_1"
          wId="formula_1">
      <Al>De raad van de gemeente Pyrodam</Al>
      <Al>gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 
       <VerwijderdeTekst>2 januari 2020, nr. 2020-01</VerwijderdeTekst>
       <NieuweTekst>6 januari 2020, nr. 2020-03</NieuweTekst>;</Al>
      <Al>Gelet op 
       <ExtRef ref="https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&amp;titeldeel=III&amp;hoofdstuk=IX&amp;artikel=149"
            soort="URL">Gemeentewet, art. 149</ExtRef>.</Al>
      <Al>besluit:</Al>
     </Aanhef>
    </Vervang>
   </BesluitMutatie>
  </Rectificatietekst>

  <Rectificatietekst eId="content_o_2"
            wId="gm9999_1__content_o_2">
   <Kop>
    <Opschrift>Correctie inwerkingstredingsdatum</Opschrift>
   </Kop>
   <Al>Ook is de inwerkingstredingsdatum onjuist weergegeven.</Al>
   <BesluitMutatie componentnaam="rectificatiebesluit1">
    <Vervang wat="gm9999_1__art_II">
     <Wat>De tekst van Artikel II wordt op de aangegeven wijze gecorrigeerd: </Wat>
     <Artikel eId="art_II"
          wId="gm9999_1__art_II">
      <Kop>
       <Nummer>II</Nummer>
      </Kop>
      <Inhoud>
       <Al>Deze verordening treedt in werking op <VerwijderdeTekst>1 februari
        2020</VerwijderdeTekst><NieuweTekst>15 februari 2020</NieuweTekst>.</Al>
      </Inhoud>
     </Artikel>
    </Vervang>
   </BesluitMutatie>
  </Rectificatietekst>

  <Rectificatietekst eId="content_o_3"
            wId="gm9999_1__content_o_3">
   <Kop>
    <Opschrift>Correctie ondertekeningsdatum</Opschrift>
   </Kop>
   <Al>Daarnaast is in het Besluit de ondertekeningsdatum onjuist weergegeven.</Al>
   <BesluitMutatie componentnaam="rectificatiebesluit2">
    <Vervang wat="formula_2">
     <Wat>De tekst van de ondertekening wordt op de aangegeven wijze gecorrigeerd:</Wat>
     <Sluiting eId="formula_2"
           wId="formula_2">
      <Al>Aldus vastgesteld in de vergadering van <VerwijderdeTekst>17 januari
       2020</VerwijderdeTekst><NieuweTekst>18 januari 2020</NieuweTekst>.</Al>
      <Ondertekening>
       <Al>De secretaris,</Al>
       <Al>Lidia Hurkens</Al>
       <Al>De burgemeester,</Al>
       <Al>Khalisah Amani Mustafa</Al>
      </Ondertekening>
     </Sluiting>
    </Vervang>
   </BesluitMutatie>
  </Rectificatietekst>

  <Rectificatietekst eId="content_o_4"
            wId="gm9999_1__content_o_4">
   <Kop>
    <Opschrift>Correctie bijlage</Opschrift>
   </Kop>
   <Al>Bovendien is in "Bijlage A Vaststelling Vuurwerkverordening" niet de juiste versie van het
    vuurwerkverbodsgebied opgenomen.</Al>
   <RegelingMutatie componentnaam="rectificatieregeling"
            was="/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001/nld@2020-01-20;1"
            wordt="/akn/nl/act/gm9999/2020/REG0001/nld@2020-01-20;1a">
    <!-- RENVOOI ten opzichte van de resulterende regeling van het te rectificeren besluit -->
    <Vervang wat="gm9999_1__cmp_A">
     <Nummer>A</Nummer>
     <Wat>De tekst van Bijlage I wordt op de aangegeven wijze gecorrigeerd</Wat>
     <Bijlage eId="cmp_A"
          wId="gm9999_1__cmp_A">
      <Kop>
       <Label>Bijlage</Label>
       <Nummer>A</Nummer>
       <Opschrift>Overzicht Informatieobjecten</Opschrift>
      </Kop>
      <Divisietekst eId="cmp_A__content_o_1"
              wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1">
       <Inhoud>
        <Begrippenlijst eId="cmp_A__content_o_1__list_1"
                 wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_1">
         <Begrip eId="cmp_A__content_o_1__list_1__item_1"
              wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_1__item_1">
          <Term>vuurwerkverbodsgebied</Term>
          <Definitie>
           <Al wijzigactie="verwijder">
            <ExtIoRef eId="cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1_inst2"
                  ref="/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1"
                  wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1_inst2">/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1</ExtIoRef></Al>
           <Al wijzigactie="voegtoe"><ExtIoRef eId="cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1"
                              ref="/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2020-01-20;1a"
                              wId="gm9999_1__cmp_A__content_o_1__list_1__item_1__ref_o_1">
            /join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2020-01-20;1a
            </ExtIoRef></Al>
          </Definitie>
         </Begrip>
        </Begrippenlijst>
       </Inhoud>
      </Divisietekst>
     </Bijlage>
    </Vervang>
   </RegelingMutatie>
  </Rectificatietekst>
 </Lichaam>
</Rectificatie>
Informatiemodel Tekst rectificatie (entiteit)
Verwijzingen data:RectificatieMetadata, data:rectificeert, tekst:BesluitCompact, tekst:BesluitKlassiek
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:Rectificatie / tekst:LichaamElement tekst:Sluiting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Rectificatie / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional

Element tekst:Rectificatie / tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Lichaam> is het onderdeel van de rectificatie die de correcties beschrijft

Informatie

Een <tekst:Lichaam> van een rectificatie heeft een veel minder complex content model dan andere <Lichaam>-elementen

Soort tekstelement
Informatiemodel Lichaam (entiteit)
Verwijzingen tekst:Lichaam
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:Rectificatietekst
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
Kinderen Element tekst:Rectificatietekst
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'