Element tekst:Provinciaalblad

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Provinciaalblad> wordt gebruikt als container element voor een tekst in het Officiële Publicatieblad (Provinciaal blad) van een provincie.

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

<OfficielePublicatie
  xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
  xmlns:data="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/data/"
  xmlns:tekst="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
  schemaversie="2.0.0-rc">
  <Provinciaalblad>
        . .
  </Provincieblad>
</OfficielePublicatie>
Informatiemodel
Diagram
Element tekst:BladaanduidingElement tekst:BesluitCompactElement tekst:BesluitKlassiekElement tekst:KennisgevingElement tekst:RectificatieElement tekst:Mededeling
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:BesluitCompact, Element tekst:BesluitKlassiek, Element tekst:Bladaanduiding, Element tekst:Kennisgeving, Element tekst:Mededeling, Element tekst:Rectificatie