Element tekst:Paragraaf

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Paragraaf> wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56). In aanvulling op de AvdR staat het schema een verdere onderverdeling van Paragraaf toe in tekst:Subparagraaf en tekst:Subsubparagraaf met daarbinnen de artikelen.

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

<Paragraaf eId="chp_1__subsec_1.2" wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2">
 <Kop>
  <Label>§</Label>
  <Nummer>1.2</Nummer>
 </Kop>
 <Subparagraaf eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1"
         wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1">
  <Kop>
   <Label>§</Label>
   <Nummer>1.2.1</Nummer>
  </Kop>
  <Subsubparagraaf eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1"
           wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1">
   <Kop>
    <Label>§</Label>
    <Nummer>1.2.1.1</Nummer>
   </Kop>
   <Artikel eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art_1.35"
        wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art_1.35">
    <Kop>
     <Label>Artikel</Label>
     <Nummer>1.35</Nummer>
    </Kop>
    <Inhoud>
     <Al>Tekst van artikel 1.36</Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
   <Artikel eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art_1.36"
        wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art_1.36">
    <Kop>
     <Label>Artikel</Label>
     <Nummer>1.36</Nummer>
    </Kop>
    <Inhoud>
     <Al>Tekst van artikel 1.36</Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
  </Subsubparagraaf>
 </Subparagraaf>
</Paragraaf>
  

Zie voor gebruik van het element <tekst:Paragraaf> ook het voorbeeld bij het element <tekst:Lichaam>.

Informatiemodel Paragraaf (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieStructuurAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:NogNietInWerkingElement tekst:SubparagraafElement tekst:ArtikelElement tekst:InwerkingtredingArtikelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:Redactioneel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Artikel, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:InwerkingtredingArtikel, Element tekst:Kop, Element tekst:NogNietInWerking, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Vervallen, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieStructuur optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0058

Een structuur-element MOET altijd ten minste één element na de Kop bevatten

STOP0062

Indien een structuur-element vervallen is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) vervallen zijn

STOP0087

Indien een structuur-element 'Nog niet in werking' is dan moeten ook alle onderliggende delen (structuur en tekst) 'Nog niet in werking' zijn