Element tekst:Nummer

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Nummer> identificeert een nummer of andere aanduiding voor een kop-structuur, bijvoorbeeld "1", "3.2" of "A".

De inhoud van <tekst:Nummer> wordt gebruikt als onderdeel voor het samenstellen van een @eId en @wId.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

Het plaatsen van een punt "." als laatste karakter is niet toegestaan.

Voorbeeld

<Kop>
    <Label>Hoofdstuk</Label>
    <Nummer>3</Nummer>
    <Opschrift>Algemene instructie</Opschrift>
   </Kop>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekst
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:i
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0117

Het gebruik van het element IntRef binnen koppen wordt afgeraden.