Element tekst:Nootref

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Nootref> is een referentie naar een <tekst:Noot> binnen een tabel.

Informatie

De noot moet zich binnen dezelfde tabel bevinden.

Attributen
 • @refid - verplicht - Type: xs:IDREF - refereert naar de @id van een <tekst:Noot>.
Soort tekstelement

Beperkingen

Het element <tekst:Nootref> is alleen toegestaan binnen een tabel.

Voorbeeld

<table
    colsep="0"
    eId="cmp_o_1__dvs_1__dvs_1.3__dvs_1.3.1__table_o_1"
    frame="none"
    pgwide="0"
    rowsep="0"
    tabstyle="xml1"
    wId="mn002_1.0__cmp_o_1__dvs_1__dvs_1.3__dvs_1.3.1__table_o_1">
    <title>Voorbeeld</title>
    <tgroup
     align="left"
     cols="2">
     <colspec
      colname="col1"
      colnum="1"
      colwidth="41*" />
     <colspec
      colname="col2"
      colnum="2"
      colwidth="490*" />
     <tbody valign="top">
      <row rowsep="0">
       <entry
        align="right"
        colname="col1"
        colsep="0"
        valign="top">
        <Al>Tekst
         <Noot type="tabel" id="N1">
          <NootNummer>*</NootNummer>
          <Al>een toevoeging</Al>
         </Noot> omschrijving.
        </Al>
       </entry>
       <entry
        align="left"
        colname="col2"
        colsep="0"
        valign="top">
        <Al>Hoeveelheid<NootRef refid="N1"/></Al>
       </entry>
      </row>
     </tbody>
    </tgroup>
   </table>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeen
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
refid xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0007

Een referentie naar een noot MOET in de context van een tabel staan

STOP0008

Een referentie naar een noot MOET verwijzen naar een noot in dezelfde tabel