Element tekst:Noot

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Noot> bevat een voet-, eind-, marge- of tabelnoot waarnaar vanuit de tekst wordt verwezen.

Informatie

De plaatsing van de noot kan worden opgegeven met behulp van het attribuut @type.

Attributen
 • @id - verplicht - Type: xs:ID - De identifier van de betreffende noot. De waarde van de @id moet uniek zijn binnen het document waarin deze is geplaatst.
 • @type - verplicht - Waardelijst:
  voet

  Plaatsing van de noot aan de onderzijde van een pagina (ongeacht of de pagina van het soort html of pdf is).

  tabel

  Plaatsing van de noot aan de onderzijde van de tabel waarin deze is geplaatst.

Soort tekstelement

Beperkingen

Een <tekst:Noot> wordt altijd in de tekst geplaatst direct achter het woord of het karakter waar het nootnummer moet worden getoond.

Voorbeeld

<Al xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
  Dit is een stuk tekst dat uitlegt wat een noot 
  <Noot id="N1"
      type="voet">
    <NootNummer>1</NootNummer>
    <Al>een informatieve toevoeging voor leken en professionals</Al>
  </Noot> is. 
</Al>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:NootNummerElement tekst:AlElement tekst:Lijst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Lijst, Element tekst:NootNummer
Attributen
QName Type Use
id xs:NMTOKEN required
type Simple Type tekst:wlTypeNoot required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0067

Een id voor een (voet-)noot binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0068

Een id voor een (voet-)noot MOET buiten de AKN-componenten uniek zijn.

STOP0105

Binnen Noot MAG GEEN Figuur of Formule voorkomen.

STOP0114

Het element Noot MAG NIET recursief gebruikt worden.