Element tekst:NogNietInWerking

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel NogNietInWerking geeft aan dat het direct bovenliggend tekstonderdeel de status "nog niet in werking" heeft. Een tekstonderdeel met deze status is wel opgenomen in het gepubliceerde besluit, maar omdat een dergelijk onderdeel nog niet in werking is getreden, mag het nog niet getoond worden in de geconsolideerde regelingtekst. De geconsolideerde regelingtekst bevat dan in plaats daarvan NogNietInwerking.

Informatie

Gedeeltelijke inwerkingtreding

Dit element wordt gebruikt als aanduiding bij structuurelementen of als vervanging van <Inhoud> indien een inwerkingtredingsbesluit niet de volledige regeling in werking stelt. Eigenlijk een soort 'tijdelijk vervallen'. Zie ook de de documentatie.

Soort tekstelement

Beperkingen

 1. Alleen structuuronderdelen en regelteksten (Artikel/Divisietekst) kunnen "nog niet in werking zijn".
 2. <tekst:NogNietInWerking> mag alleen binnen een tekst:Vervang náást tekst:Inhoud of - voor een Artikel - tekst:Lid voorkomen. Zie STOP0060 en STOP0070.
 3. In het geval dat een structuuronderdeel (zoals een Hoofdstuk) in zijn geheel niet in werking treedt moet binnen het mutatie-element tekst:Vervang de inhoud van ALLE onderdelen binnen dat Hoofdstuk worden vervangen door <NogNietInWerking>; ook moet het Hoofdstuk een element <NogNietInWerking> krijgen(STOP0087). In de consolidatie zal bij het Hoofdstuk een [NogNietInWerking] worden geplaatst en daarbinnen de [NogNietInWerking] onderdelen worden opgenomen.
 4. Voor het mutatiescenario "Een nog niet in werking getreden artikel treedt alsnog in werking en wordt van inhoud voorzien", geldt dat de technische identificatie (@wId) van het tekstonderdeel IDENTIEK MOET zijn aan de @wId die gebruikt was in de publicatie.

Voorbeeld

<Vervang wat="mnre1034_1__chp_3__subsec_3.2__art_3.12">
  <Artikel eId="chp_3__subsec_3.2__art_3.12"
       wId="mnre1034_1__chp_3__subsec_3.2__art_3.12">
    <Kop>
      <Label>Artikel</Label>
      <Nummer>3.12</Nummer>
    </Kop>
    <Inhoud wijzigactie="verwijder">
      <Al>Ten minste 10 minuten voorafgaand aan de verplaatsing, bedoeld in <IntRef ref="chp_3__subsec_3.2__art_3.11"
                                              scope="Artikel">artikel 3.11</IntRef>,
        worden de betrokken haven- of vaarwaterautoriteiten over het tijdstip van
        vertrek geïnformeerd.</Al>
    </Inhoud>
    <NogNietInWerking wijzigactie="voegtoe"/>
  </Artikel>
</Vervang><Vervang wat="mnre1034_1__chp_4">
  <Hoofdstuk eId="chp_4"
        wId="mnre1034_1__chp_4">
    <Kop>
      <Label>Hoofdstuk</Label>
      <Nummer>4</Nummer>
      <Opschrift>VUURWERKEVENEMENTEN IN EEN BINNENRUIMTE</Opschrift>
    </Kop>
    <NogNietInWerking wijzigactie="voegtoe"/>
    <Artikel eId="chp_4__art_4.1"
         wId="mnre1034_1__chp_4__art_4.1">
      <Kop>
        <Label>Artikel</Label>
        <Nummer>4.1</Nummer>
      </Kop>
      <Inhoud wijzigactie="verwijder">
        <Al>Bij het tot ontbranding brengen van vuurwerk wordt uitsluitend gebruik
          gemaakt van theatervuurwerk en consumentenvuurwerk dat in de betreffende
          binnenruimte veilig kan worden gebruikt.</Al>
      </Inhoud>
      <NogNietInWerking wijzigactie="voegtoe"/>
    </Artikel>
    <Artikel eId="chp_4__art_4.2"
         wId="mnre1034_1__chp_4__art_4.2">
      <Kop>
        <Label>Artikel</Label>
        <Nummer>4.2</Nummer>
      </Kop>
      <Inhoud wijzigactie="verwijder">
        <Al>Boven de afsteekplaats is een vrije ruimte aanwezig van ten minste
          anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de
          gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het
          vuurwerk.</Al>
      </Inhoud>
      <NogNietInWerking wijzigactie="voegtoe"/>
    </Artikel>
    <Artikel eId="chp_4__art_4.3"
         wId="mnre1034_1__chp_4__art_4.3">
      <Kop>
        <Label>Artikel</Label>
        <Nummer>4.3</Nummer>
      </Kop>
      <Inhoud wijzigactie="verwijder">
        <Al>De opstelling en ondergrond ter plaatse van de afsteekplaats zijn
          bestand tegen de gevolgen en eventuele voortplanting van warmtestraling
          en druk die kunnen vrijkomen door het tot ontbranding brengen van het
          vuurwerk.</Al>
      </Inhoud>
      <NogNietInWerking wijzigactie="voegtoe"/>
    </Artikel>
    <Artikel eId="chp_4__art_4.4"
         wId="mnre1034_1__chp_4__art_4.4">
      <Kop>
        <Label>Artikel</Label>
        <Nummer>4.4</Nummer>
      </Kop>
      <Inhoud wijzigactie="verwijder">
        <Al>De boven de afsteekplaats aanwezige installaties, voorzieningen en
          voorwerpen zijn bestand tegen de gevolgen en eventuele voortplanting van
          warmtestraling en druk die kunnen vrijkomen door het tot ontbranding
          brengen van het vuurwerk.</Al>
      </Inhoud>
      <NogNietInWerking wijzigactie="voegtoe"/>
    </Artikel>
  </Hoofdstuk>
</Vervang>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Gereserveerd, tekst:Vervallen
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeen
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'