Element tekst:Motivering

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De Motivering bevat de vaststellingsdocumenten en de motivering van het besluit. Deze wordt niet overgenomen in de geconsolideerde tekst van de regeling.

Informatie

De <tekst:Motivering> is een identificeerbaar onderdeel binnen een tekst:BesluitCompact of een tekst:BesluitKlassiek.

In de Toeliching en motivering is meer informatie over Motivering als bijlage te vinden.

Een <tekst:Motivering> kan ook als zelfstandige module gebruikt worden; zie versieinformatie voor een toepassing daarvan.

Soort tekstelement

Voorbeeld structuur

<BesluitKlassiek>
 ...
 <Motivering>
  <Kop>
   <Opschrift>Motivering</Opschrift>
  </Kop>
  <Divisietekst>
   <Kop>
    <Opschrift>Motivering</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al> ... </Al>
   </Inhoud>
  </Divisietekst>
  ....
 </Motivering>
</BesluitKlassiek>
  
Informatiemodel Motivering (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agSchemaVersieElement tekst:KopElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:SluitingElement tekst:Bijlage
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Bijlage, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Kop, Element tekst:Sluiting
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0075

Het attribuut schemaversie op element tekst:Motivering MAG ALLEEN gebruikt worden alleen in een uitwisselpakket.

STOP0089

Een wId van een element met een vaste identificatie bestaat uitsluitend uit de vaste identificatie zelf, tenzij het tekst:Sluiting is of deze in een mutatie wordt verwijderd. Dan is, om de wId uniek te maken, een '_instX' toevoeging toegestaan, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.

STOP0090

Een eId van een element met een vaste identificatie mag alleen als het `Sluiting` is, of wanneer deze met een mutatie wordt verwijderd, worden voorzien van een '_instX' om de eId uniek te maken, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.