Element tekst:Mededelingtekst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Regelingmutatie voortkomend uit de juridische handeling waar de mededeling kond van doet. Bij een mededeling over een uitspraak van de rechter wordt hier in renvooi weergegeven welke consequentie de uitspraak heeft voor de consolidatie.

Informatie

Een <tekst:Mededelingtekst> is de container die de eventuele tekst:RegelingMutatie ten gevolge van de uitspraak van de rechter bevat. Wanneer de uitspraak een besluit betreft dat meer regelingversies bevat, wordt voor elke door het besluit geraakte regelingversie één tekst:RegelingMutatie opgenomen. Een regelingmutatie kan worden voorafgegaan door een korte tekst.

Soort tekstelement

Voorbeelden

Zie tekst:Mededeling

Informatiemodel Mededelingtekst (entiteit)
Verwijzingen tekst:WijzigArtikel, tekst:WijzigBijlage
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:KopElement tekst:AlElement tekst:LijstElement tekst:RegelingMutatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Kop, Element tekst:Lijst, Element tekst:RegelingMutatie
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Beperkingen
STOP1084

Een mededeling met data:formaatMededeling="Regelingmutatie" MOET een tekst:RegelingMutatie bevatten.