Element tekst:Lijstaanhef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Lijstaanhef> bevat de tekst waarin de betekenis of het doel van de opsomming wordt beschreven. Het is een optioneel onderdeel van het element <tekst:Lijst>.

Informatie
Soort tekstelement

Beperkingen

Het element <tekst:Lijstaanhef> kan maximaal een (1) volzin bevatten die moet eindigen met een dubbele punt (:).

Voorbeeld

Voor een voorbeeld van het gebruik van <tekst:Lijstaanhef> zie het voorbeeld bij tekst:Lijst.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekstElement tekst:ExtRefElement tekst:IntRefElement tekst:IntIoRefElement tekst:Contact
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:ExtRef, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntIoRef, Element tekst:IntRef, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'