Element tekst:Lijst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Lijst> is een (mogelijk recursieve) opsomming van lijst-items (<tekst:Li>).

Informatie

Het STOP-model van lijsten wijkt af van het HTML-model voor lijst-elementen. In HTML worden de lijsten verdeeld in geordende lijsten (<ol>) en ongeordende lijsten (<ul>). Op basis van kenmerken (attributen) van deze HTML-lijst-elementen worden de opsommingstekens van de lijstitems gegenereerd. Voor geordende lijsten betekent dit ook dat de lijstitems automatisch worden genummerd op basis van de document order.

In STOP kan gekozen worden om de opsommingsnummers of -tekens van de lijstitems expliciet te coderen. In een expliciet gemarkeerde lijst (@type = "expliciet") worden alle lijstitems voorafgegaan door een opsommingsteken of nummering die in het lijstitem is opgenomen als een tekst:LiNummer. Het nummer van geordende lijsten in STOP wordt niet automatisch gegenereerd door de verwerkende applicatie (vaak de "browser").

Daarnaast kent STOP een zogenaamde ongemarkeerde lijst. Deze heeft géén gemarkeerde volgorde en bevat géén <LiNummer>s; het opsommingsteken wordt gegenereerd en getoond door de verwerkende applicatie. Dit is vergelijkbaar met het HTML-element <ul>.

Een <tekst:Lijst> bevat expliciet gemerkte lijstitems of ongemarkeerde lijstitems, maar niet beide.

Attributen
 • @type - verplicht - Waardelijst:
  expliciet

  Het gebruik van een element <tekst:LiNummer> voor een lijst-item (tekst:Li) is verplicht.

  ongemarkeerd

  Het gebruik van een element <tekst:LiNummer> voor een lijst-item (tekst:Li) is niet toegestaan.

Soort tekstelement

Voorbeeld alfabetische lijst

<Lijst xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
    eId="list_o_1"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1">
 <Lijstaanhef>Expliciet simpele alfabetische lijst</Lijstaanhef>
 <Li eId="list_o_1__item_a"
    wId="bgX__1-0__list_o_1__item_a">
  <LiNummer>a.</LiNummer>
  <Al>huis</Al>
 </Li>
 <Li eId="list_o_1__item_b"
    wId="bgX__1-0__list_o_1__item_b">
  <LiNummer>b.</LiNummer>
  <Al>tuin</Al>
 </Li>
 <Li eId="list_o_1__item_c"
    wId="bgX__1-0__list_o_1__item_c">
  <LiNummer>c.</LiNummer>
  <Al>boom</Al>
  </Li>
 <Li eId="list_o_1__item_d"
    wId="bgX__1-0__list_o_1__item_d">
  <LiNummer>d.</LiNummer>
  <Al>beest</Al>
 </Li>
</Lijst>

Voorbeeld van een geneste lijst waarbij de binnenste lijsten ongemarkeerde lijst-items hebben en de buitenste lijst genummerd is

<Lijst xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
    eId="list_o_1"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1">
 <Lijstaanhef>Elementsystemen</Lijstaanhef>
 <Li eId="list_o_1__item_A"
    wId="bgX__1-0__list_o_1__item_A">
  <LiNummer>A.</LiNummer>
  <Al>De elementen volgens alchemisten</Al>
  <Lijst eId="list_o_1__item_A__list_o_1"
      type="ongemarkeerd"
      wId="bgX__1-0__list_o_1__item_A__list_o_1">
   <Li eId="list_o_1__item_A__list_o_1__item_o_1"
      wId="bgX__1-0__list_o_1__item_A__list_o_1__item_o_1">
    <Al>Aarde</Al>
   </Li>
   <Li eId="list_o_1__item_A__list_o_1__item_o_2"
      wId="bgX__1-0__list_o_1__item_A__list_o_1__item_o_2">
    <Al>Lucht</Al>
   </Li>
   <Li eId="list_o_1__item_A__list_o_1__item_o_3"
      wId="bgX__1-0__list_o_1__item_A__list_o_1__item_o_3">
    <Al>Water</Al>
   </Li>
   <Li eId="list_o_1__item_A__list_o_1__item_o_4"
      wId="bgX__1-0__list_o_1__item_A__list_o_1__item_o_4">
    <Al>Vuur</Al>
   </Li>
  </Lijst>
 </Li>
 <Li eId="list_o_1__item_B"
    wId="bgX__1-0__list_o_1__item_B">
  <LiNummer>B.</LiNummer>
  <Al>De elementen volgens chemici</Al>
  <Lijst eId="list_o_1__item_B__list_o_1"
      type="ongemarkeerd"
      wId="bgX__1-0__list_o_1__item_B__list_o_1">
   <Li eId="list_o_1__item_B__list_o_1__item_o_1"
      wId="bgX__1-0__list_o_1__item_B__list_o_1__item_o_1">
    <Al>Waterstof</Al>
   </Li>
  </Lijst>
 </Li>
 <Lijstsluiting>Dit is de plaats om een afsluitende zin onder de lijst te plaatsen.</Lijstsluiting>
</Lijst>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:LijstaanhefElement tekst:LiElement tekst:Lijstsluiting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Li, Element tekst:Lijstaanhef, Element tekst:Lijstsluiting
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
type Simple Type tekst:wlTypeLijst required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0001

Een Lijst van het type 'ongemarkeerd' MAG GEEN lijst-items met nummering of opsommingstekens hebben

STOP0002

Een Lijst van het type 'expliciet' MOET lijst-items hebben met nummering of opsommingstekens

STOP0009

Een lijst MAG GEEN geen tabel bevatten

STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn