Element tekst:Lid

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Lid> bevat regeltekst en is een onderverdeling van het element <tekst:Artikel> (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.58).

Informatie

Het element <tekst:Lid> is niet bedoeld voor de onderverdeling van artikelen met wijzigingsbepalingen. Voor wijzigingsbepalingen is het element <tekst:WijzigArtikel> met onderverdeling in <tekst:WijzigLid> te gebruiken.

Soort tekstelement

Voorbeelden

<Lid xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
 <LidNummer>2.</LidNummer>
 <Inhoud>
  <Al>De verboden bedoeld in het <IntRef ref="art_2__para_1"
                      scope="Lid">eerste lid</IntRef> 
   zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 
   <ExtRef ref="jci1.3:c:BWBR0001854&amp;boek=Derde&amp;titeldeel=I&amp;artikel=429"
        soort="JCI">
   429, aanhef en onder 1, van het Wetboek van Strafrecht</ExtRef>.</Al>
 </Inhoud>
</Lid>
Informatiemodel Lid (entiteit)
Verwijzingen tekst:Artikel, tekst:InwerkingtredingArtikel, tekst:WijzigLid
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:LidNummerElement tekst:NogNietInWerkingElement tekst:Inhoud
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Inhoud, Element tekst:LidNummer, Element tekst:NogNietInWerking
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn