Element tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Lichaam> is het belangrijkste onderdeel van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.53 e.v.).

Informatie

Het lichaam van een compacte regeling of besluit wordt vervat in een of meer artikelen. Indien dit voor de toegankelijkheid van een regeling van belang is, wordt deze systematisch in genummerde onderdelen verdeeld.

Soort tekstelement

Voorbeeld

Het voorbeeld bevat de aanbevolen onderverdeling in het geval van een onderverdeling van een regeling in vijf niveaus.


<Lichaam 
 eId="body" 
 wId="body">
 <Deel 
  eId="part_1" 
  wId="pv25_1__part_1">
  <Kop>
   <Label>Deel</Label>
   <Nummer>1</Nummer>
  </Kop>
  <Hoofdstuk 
   eId="part_1__chp_1" 
   wId="pv25_1__part_1__chp_1">
   <Kop>
    <Label>Hoofdstuk</Label>
    <Nummer>1</Nummer>   
   </Kop>
   <Titel 
    eId="part_1__chp_1__title_1.1" 
    wId="pv25_1__part_1__chp_1__title_1.1">
    <Kop>
     <Label>Titel</Label>
     <Nummer>1.1</Nummer>   
    </Kop>
    <Afdeling 
     eId="part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1" 
     wId="pv25_1__part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1">
     <Kop>
      <Label>Afdeling</Label>
      <Nummer>1.1.1</Nummer>   
     </Kop>
     <Paragraaf 
      eId="part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1__subsec_1.1.1.1" 
      wId="pv25_1__part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1__subsec_1.1.1.1">
      <Kop>
       <Label>§</Label>
       <Nummer>1.1.1.1</Nummer>   
      </Kop>
      <Artikel 
       eId="part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1__subsec_1.1.1.1__art1.35" 
       wId="pv25_1__part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1__subsec_1.1.1.1__art1.35">
       <Kop>
        <Label>Artikel</Label>
        <Nummer>1.35</Nummer>   
       </Kop>
      </Artikel>  
     </Paragraaf>
    </Afdeling>
   </Titel>
  </Hoofdstuk>
 </Deel>
</Lichaam>
  
Informatiemodel
Verwijzingen Lichaam van een Kennisgeving, Lichaam van een Mededeling, Lichaam van een rectificatie, Lichaam van een klassieke regeling, Lichaam van een tijdelijk regelingdeel, Lichaam van een regeling met vrije tekst
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:TitelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:ArtikelElement tekst:Redactioneel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Titel, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0089

Een wId van een element met een vaste identificatie bestaat uitsluitend uit de vaste identificatie zelf, tenzij het tekst:Sluiting is of deze in een mutatie wordt verwijderd. Dan is, om de wId uniek te maken, een '_instX' toevoeging toegestaan, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.

STOP0090

Een eId van een element met een vaste identificatie mag alleen als het `Sluiting` is, of wanneer deze met een mutatie wordt verwijderd, worden voorzien van een '_instX' om de eId uniek te maken, waarbij X een volgnummer is dat begint bij 2.