Element tekst:LiNummer

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:LiNummer> bevat het (volg)nummer of het af te beelden opsommingsteken die voorafgaand aan de <tekst:Li>-elementen van een <tekst:Lijst> worden afgebeeld

Informatie

<tekst:LiNummer> kan een opsommingsteken bevatten - zoals: '-', '∙' - of onderdeel zijn van een nummering-systematiek (numeriek, alfabetisch, romeins, etc)

Soort tekstelement

Beperkingen

De nummering of het gebruikte opsommingsteken is altijd consistent (maar niet noodzakelijk op oplopende volgorde) op hetzelfde niveau van de <tekst:Lijst> of <tekst:Begrippenlijst>.

Voorbeeld mogelijke invulling lijstitem-nummers die niet consistent zijn gebruikt in de lijst. Let ook op de invloed van de inhoud van het <tekst:LiNummer> op de @wId en @eId.

<Lijst xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
    eId="list_o_1"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1">
 <Lijstaanhef>Expliciet genummerde lijst met verschillende nummerstijlen door elkaar</Lijstaanhef>
 <Li eId="list_o_1__li_a"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1__li_a">
  <LiNummer>a.</LiNummer>
  <Al>Deze lijst begint met a.</Al>
 </Li>
 <Li eId="list_o_1__li_2"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1__li_2">
  <LiNummer>2.</LiNummer>
  <Al>maar gaat door met 2.</Al>
 </Li>
 <Li eId="list_o_1__li_2_inst2"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1__li_2_inst2">
  <LiNummer>2.</LiNummer>
  <Al>weer een twee?</Al>
  </Li>
 <Li eId="list_o_1__li_V"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1__li_V">
  <LiNummer>V</LiNummer>
  <Al>Romeinse 5?</Al>
 </Li>
 <Li eId="list_o_1__li_o_1"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1__li_o_1">
  <LiNummer>∙</LiNummer>
  <Al>bullet</Al>
 </Li>
 <Li eId="list_o_1__li_o_2"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1__li_o_2">
  <LiNummer>†</LiNummer>
  <Al>Dagger als opsommingsteken.</Al>
 </Li>
 <Li eId="list_o_1__li_o_3"
    wId="gm9999_1-0__list_o_1__li_o_3">
  <LiNummer>‡</LiNummer>
  <Al>Double dagger als opsommingsteken.</Al>
 </Li>
</Lijst>

Voor andere voorbeelden van het element <tekst:LiNummer> zie het voorbeeld bij het element tekst:Lijst en tekst:Li.

Informatiemodel
Diagram
Element tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekstElement tekst:subElement tekst:sup
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:sub, Element tekst:sup