Element tekst:Li

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Li> bevat een lijst-item van een <tekst:Lijst>.

Informatie

Het element <tekst:Li> kan zelf een element tekst:Lijst bevatten, waardoor de lijststructuur recursief wordt.

Soort tekstelement

Beperkingen

  • Gebruik van tekst:LiNummer is verplicht in alle <tekst:Li> binnen een tekst:Lijst van het @type = "expliciet" maar niet toegestaan in tekst:Lijst van het @type = "ongemarkeerd".
  • Het gebruik van het element tekst:table binnen een <tekst:Li> is toegestaan in verband met reeds bestaande (legacy) content. Voor nieuwe content wordt sterk afgeraden tabellen in lijstitem te plaatsen.

Voorbeeld

<Li xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
    eId="list_o_1__item_a"
    wId="bgX__1-0__list_o_1__item_a">
  <LiNummer>a.</LiNummer>
  <Al>huis</Al>
</Li>

Zie ook tekst:Lijst.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:LiNummerElement tekst:AlElement tekst:FiguurElement tekst:FormuleElement tekst:LijstElement tekst:table
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Figuur, Element tekst:Formule, Element tekst:LiNummer, Element tekst:Lijst, Element tekst:table
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0009

Een lijst MAG GEEN geen tabel bevatten

STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn