Element tekst:Label

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Label> bevat een label voor een kop-structuur, bijvoorbeeld "Artikel", "Hoofdstuk" of "Bijlage".

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

<Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>3</Nummer>
  <Opschrift>Algemene bepaling</Opschrift>
</Kop>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekst
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:i
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0117

Het gebruik van het element IntRef binnen koppen wordt afgeraden.