Element tekst:Kadertekst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Kadertekst> bevat een kort stuk tekst, dat buiten de verhalende stroom van de hoofdtekst moet worden gepresenteerd.

Informatie

Een <tekst:Kadertekst> wordt bijvoorbeeld gebruikt voor uitweidingen of interessante observaties die verband houden met, maar niet direct relevant zijn voor de hoofdtekst.

Soort tekstelement

Beperkingen

Het element <tekst:Kadertekst> bepaalt niet de wijze van weergeven voor een publicatie.

Voorbeeld

<Kadertekst xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/"
      eId="recital__o_1"
      wId="mn000_1-0__recital__o_1">
 <Kop>
  <Opschrift>Wat is een kadertekst</Opschrift>
 </Kop>
 <Al>Een korte tekst.</Al>
 <Tussenkop>Waarvoor?</Tussenkop>
 <Al>Voor interessante observaties die verband houden met de hoofdtekst.</Al>
 <Groep>
  <Al>Een kadertekst kan ook alineagroepen hebben</Al>
 </Groep>
</Kadertekst>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:KopElement tekst:AlElement tekst:GroepElement tekst:LijstElement tekst:FiguurElement tekst:TussenkopElement tekst:FormuleElement tekst:CitaatElement tekst:table
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Citaat, Element tekst:Figuur, Element tekst:Formule, Element tekst:Groep, Element tekst:Kop, Element tekst:Lijst, Element tekst:Tussenkop, Element tekst:table
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieMutatie optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn