Element tekst:InwerkingtredingArtikel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Een InwerkingtredingArtikel is een tekst:Artikel dat de inwerkingtreding van de regeling beschrijft volgens Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 4.14.

Informatie

Een tekst:InwerkingtredingArtikel is alleen relevant voor het klassieke model en mag daarom alleen gebruikt worden binnen een RegelingKlassiek.

Een tekst:InwerkingtredingArtikel bevat alleen informatie over de inwerkingtreding van de initiële of wijzigingsregeling. Als een wijzigingsregeling alleen bestaat uit tekst:WijzigArtikelen en tekst:InwerkingtredingArtikelen, blijft er na consolidatie een lege huls over; deze hoeft niet gepubliceerd te worden.

Een tekst:InwerkingtredingArtikel kan net als een normaal Artikel worden onderverdeeld in leden.

Het element tekst:InwerkingtredingArtikel is niet bedoeld voor

 1. "inhoudelijke bepalingen" die geconsolideerd moeten worden: gebruik hiervoor het element Artikel
 2. wijzigingsbepalingen: gebruik hiervoor het element tekst:WijzigArtikel

Zie voor de toepassing van inwerkingtredingsartikelen de documentatie over in- en uitwerkingtredingsbepalingen.

Soort tekstelement

Voorbeeld InwerkingtredingArtikel

<InwerkingtredingArtikel eId="art_5" wId="mnre1034_1__art_5">
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>5</Nummer>
 </Kop>
 <Inhoud>
  <Al>Deze regeling treedt in werking met ingang van
   1 januari 2021.</Al>
 </Inhoud>
</InwerkingtredingArtikel>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Artikel, tekst:Lid, tekst:WijzigArtikel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:InhoudElement tekst:Lid
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Inhoud, Element tekst:Kop, Element tekst:Lid
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0101

Een InwerkingtredingArtikel MAG ALLEEN binnen RegelingKlassiek of RegelingMutatie gebruikt worden.