Element tekst:IntRef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

tekstonderdeel dat verwijst naar een identificeerbaar element dat zich bevindt binnen de tekst van dezelfde expression als de verwijzing.

Als een tekst (bijvoorbeeld van een besluit) een andere tekst (bijvoorbeeld een tekst of mutatie van een regeling), dan mag vanuit de hoofdtekst met een IntRef naar de tekst binnen een component verwezen worden. Vanuit de tekst van een component mag niet naar de hoofdtekst of de tekst van een andere component verwezen worden.

Informatie

Voor verwijzingen naar tekst buíten de expression (dus als IntRef niet gebruikt mag worden) is het element tekst:ExtRef beschikbaar.

De leesbare tekst van de verwijzing zoals die wordt getoond aan de eindgebruiker is de inhoud van het <tekst:IntRef>. <tekst:IntRef> gebruikt het attribuut @eId om het doelelement van de verwijzing te identificeren.

STOP sluit aan bij de juridische conventies die gelden voor het verwijzen naar teksten, informatieobjecten en andere locaties. Zie de toelichting voor de verschillende mogelijkheden.

Attributen

 • @ref - verplicht - De waarde van het @eId van het doelelement. Zie ook attribuutgroep tekst:agDoelReferentie
 • @scope - optioneel - De naam van het doelelement, in XML-termen de localName zonder namespace of de prefix daarvan. Deze @scope kan door STOP-verwerkende systemen worden gebruikt om een voorspelling te doen over het doelelement zonder de noodzaak voor verwerking van de gehele expression, die over meerdere XML-documenten kan zijn opgeknipt.
Soort tekstelement

Beperkingen

 • De bestemming van de verwijzing wordt aangewezen door middel van zijn eId.
 • De in het attribuut @ref genoemde waarde voor eId moet binnen de tekst van dezelfde expression als de verwijzing aanwezig zijn.
 • @scope moet als waarde de naam (localName) van het doelelement in het STOP-schema bevatten. Omdat de hele expressie altijd in zijn geheel in STOP is gecodeerd, is het niet nodig om de namespace of prefix daarvan te vermelden.

Voorbeeld

<IntRef scope="Lid"
    ref="part_o_1__chp_1__title_o_1__subchp_o_1__subsec_1.1__art_3__para_1">eerste lid van artikel 3</IntRef>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:ExtIoRef, tekst:ExtRef, tekst:IntIoRef, attribuutgroep tekst:agDoelReferentie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agDoelReferentieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekst
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:i, Element tekst:sub, Element tekst:sup
Attributen
QName Type Use
ref xs:anyURI required
scope Simple Type tekst:dtScope optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0010

De waarde van IntRef/@ref MOET voorkomen als identifier (@eId) van een element binnen:

 1. OFWEL de tekst van dezelfde expression als de IntRef
 2. OFWEL binnen de tekst van hetzelfde component als de IntRef.

Een IntRef buiten een component mag verwijzen naar een element binnen de component als de component en de IntRef onderdeel zijn van dezelfde tekst.

STOP0053

De scope van een interne verwijzing moet overeenkomen met de naam van het doelelement.

STOP0113

Link-elementen mogen niet recursief gebruikt worden.

STOP0117

Het gebruik van het element IntRef binnen koppen wordt afgeraden.

STOP1071

Een componentverwijzing in akn of join moet beginnen met een '!'.

STOP1072

Het laatste deel van een akn of join voor een optionele componentverwijzing mag geen '!' bevatten.