Element tekst:IntIoRef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:IntIoRef bevat een verwijzing naar een tekstonderdeel tekst:ExtIoRef in hetzelfde document. Hiermee wordt de relatie gelegd tussen de vermelding van het informatieobject in de tekst (bv. oppervlaktewaterlichamen) en het daadwerkelijk geometrische informatieobject (bv. /join/id/regdata/gm555/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1) via de @wId van tekst:ExtIoRef .

Informatie
Soort tekstelement

Voorbeeld

Onderstaande <tekst:IntIoRef> wijst naar de <tekst:ExtIoRef> in hetzelde document met @wId gm555_1__cmp_A__content_1__list_1__item_1__ref_o_1.

<IntIoRef 
  wId="gm555_1__art_2__para_1__ref_o_1" 
  eId="art_2__para_1__ref_o_1" 
  ref="gm555_1__cmp_A__content_1__list_1__item_1__ref_o_1">
    vuurwerkverbodsgebied
</IntIoRef>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:ExtIoRef, tekst:ExtRef, tekst:IntRef, attribuutgroep tekst:agDoelReferentie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agDoelReferentieElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekst
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:b, Element tekst:i, Element tekst:sub, Element tekst:sup
Attributen
QName Type Use
eId Simple Type tekst:dtEID required
ref xs:anyURI required
wId Simple Type tekst:dtWID required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'
Beperkingen
STOP0011

Een IntIoRef referentie MOET verwijzen naar @wId van ExtIoRef binnen hetzelfde bestand

STOP0027

Een eId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0028

Een wId binnen een AKN-component MOET uniek zijn

STOP0113

Link-elementen mogen niet recursief gebruikt worden.